Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

TASNÁDI EMIL

(1920-1997)

?

A Láng Gépgyárban rézműves, majd műszaki rajzoló;

1950

a Budapesti Állami Műszaki Főiskolán fémtechnológiai szakmérnöki képesítést szerez;

1952-1955

a Szovjetunióban pártfőiskolát végez;

1955-1958

a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének, majd a Magyar Szocialista Munkás Párt Ipari és Közlekedési Osztályának helyettes, majd megbízott vezetője;

1958-1979

az Országos Találmányi Hivatal elnöke (érdemeket szerez az iparjogvédelem fejlesztése és jogi szabályozása terén; állami és kormányközi iparjogvédelmi megállapodások kezdeményezője, előkészítője);

1979

nyugalomba vonul.

Irodalom:

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő. 84. évf. 1979. 9. sz. 575. p.