Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Iparjogvédelem Magyarországon a gazdasági válság kibontakozásáig (1969-1982)

Az Országos Találmányi Hivatal működése

790. 

Országgyűlési felszólalás az iparjogvédelmi szakemberek képzése tárgyában, és az Országos Találmányi Hivatal, valamint az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének választervezete (1969. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-47-1969.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Oktatás
1969-1982
790.pdf

791. 

Az OMFB elnöke tájékoztatja az Országos Találmányi Hivatal elnökét az 1970. évi költségvetési keretről, aki válaszlevelében e keret felemelését kéri (1969. október-november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-95-1969.

A Hivatal
Gazdálkodás
1969-1982
791.pdf

792. 

A Művelődésügyi Minisztérium Titkársága vezetőjének megkeresésére az Országos Találmányi Hivatal Titkárságának vezetője levélben javaslatot tesz egy munkatársra, akit az OTH a Szerzői Jogi Szakértői Testületbe kíván delegálni (1970. május-június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-59-1970.

A Hivatal
Szervezet
1969-1982
792.pdf

793. 

A Legfelsőbb Bíróság elnökének helyettese megküld az Országos Találmányi Hivatal Jogi Osztályának egy tanácsvezetői értekezletről készült jegyzőkönyvet; az értekezlet a 9/1969. IM rendelet alkalmazásával foglalkozott, szabadalmi jogvitában követendő eljárással kapcsolatban (1971. június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-3-1971.

Rendeletek
Jogesetek
1969-1982
793.pdf

794. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének levele, melyben az OMFB elnökének támogatását kéri az Újdonságokat Értékesítő Iroda megalapításához (1971. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-17-1969.

A Hivatal
1969-1982
794.pdf

795. 

Levélváltás az Országos Találmányi Hivatal elnöke és a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke között, melyben megmutatkozik az OTH jogkörének és illetékességének határaival kapcsolatos nézetkülönbség (1971. augusztus-szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-68-1971.

A Hivatal
1969-1982
795.pdf

796. 

Az OTH elnöke a munkaügyi miniszterhez intézett levelében rámutat annak fontosságára, hogy az iparjogvédelmet a vezetőképzés keretében is oktassák (1972. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-43-1972.

Iparjogvédelem általában
Oktatás
1969-1982
796.pdf

797. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az OMFB elnökhelyettesének kérésére összefoglaló tájékoztatást ad a gyógyszeripari találmányokra vonatkozó ismeretekről (1972. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-39-1972.

Szabadalom
A Hivatal
Adatszolgáltatás (jelentések)
1969-1982
797.pdf

798. 

Az Országos Találmányi Hivatal műszaki-gazdasági tanácsadója előterjesztésében új székház építését javasolja, utalásokkal a régóta húzódó székházügyre (1974. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-68-1969.

A Hivatal
1969-1982
798.pdf

799. 

7/1975. sz. elnöki utasítás az Újdonságokat Értékesítő Iroda megszüntetéséről.
OTH elnöki utasítások, 1975. augusztus 25.

A Hivatal
1969-1982
799.pdf

800. 

9/1975. sz. elnöki utasítás a szabadalmi és védjegyügyekben eljáró tanácsok tagjainak kijelöléséről.
OTH elnöki utasítások, 1975. december 31.

Szabadalom
Védjegy
Szervezet
Engedélyezési eljárás
1969-1982
800.pdf

801. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke feljegyzést készít a pénzügyminiszter részére a devizakeret felemelése érdekében, az indoklásban kitérve a nemzetközi kötelezettségekre. A pénzügyminiszter hozzájárul a devizakeret felemeléséhez (1977. március-április).
OTH elnöki levelezés, 24/1977.

A Hivatal
Gazdálkodás
Nemzetközi kapcsolatok
1969-1982
801.pdf

802. 

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság felkérésére az Országos Találmányi Hivatal közli észrevételeit a "Licencpolitikánk jelenlegi helyzetéről és a vonatkozó irányelvekről" című minisztertanácsi előterjesztéshez (1977. július).
OTH elnöki levelezés, 70/1977.

Szabadalom
A Hivatal
1969-1982
802.pdf

803. 

Kárpáti Györgyné: Másfél évtized az iparjogvédelmi oktatás szolgálatában.
Szabadalmi Közlöny, 83. évf. 1978. 5. sz. 295-305. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
Oktatás
1969-1982
803.pdf

804. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Minisztertanács Titkárságának az ipari mintaoltalom bejelentésének részletes alaki szabályairól szóló hirdetménye szövegét (1979. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-b-8-1979.

Jogszabályalkotás
Ipari minta
A Hivatal
1969-1982
804.pdf

805. 

I-OTH-1979. hirdetmény az ipari mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól.
Az OTH elnökének hirdetményei (1979. február).
Magyar Közlöny, 1979. február 13. 7. sz.

Rendeletek
Ipari minta
A Hivatal
1969-1982
805.pdf

806. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke - hivatkozva a szokásosnál több nemzetközi kötelezettségre - az OMFB elnökétől, majd a Pénzügyminisztériumtól a reprezentációs keret felemelését kéri. A Pénzügyminisztérium illetékes osztályvezetője pozitív döntésről tájékoztatja az OMFB-t (1979. május-június).
OTH elnöki levelezés, 37/1979.

A Hivatal
Gazdálkodás
Nemzetközi kapcsolatok
1969-1982
806.pdf

807. 

Az iparjogvédelmi, valamint a licenc- és know-how-forgalommal kapcsolatos oktatás és szakképzés rendszeréről készült előterjesztés megvitatása a Tudománypolitikai Bizottság ülésén, illetve az erről készült tájékoztató (1979. június).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00280-1979. TÜK.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
Oktatás
1969-1982
807.pdf

808. 

A Tudománypolitikai Bizottsági 30014/1979. sz. határozata az iparjogvédelmi, valamint a licenc- és know-how forgalommal kapcsolatos oktatás és szakképzés rendszeréről (1979. június).
Tudománypolitikai Bizottság. Bizalmas iratok, XIX-A-84-b-31-1979.

Rendeletek
Iparjogvédelem általában
Oktatás
1969-1982
808.pdf

809. 

Megállapodás az Országos Találmányi Hivatal és a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület között, az iparjogvédelmi oktatás terén való együttműködésről.
Újítók Lapja, XXIII. évf. 1980. január 24. 2. sz. 5. p.

Iparjogvédelem általában
Oktatás
1969-1982
809.pdf

810. 

Személyi változások az Országos Találmányi Hivatalban.
Az OTH belső tájékoztatója, 111. sz.
1980. július-augusztus.

Szervezet
1969-1982
810.pdf

811. 

Az Országos Találmányi Hivatal és a Kisiparosok Országos Szervezetének együttműködési megállapodása az iparjogvédelemnek a kisiparban történő fejlesztése érdekében.
Szabadalmi Közlöny, 86. évf. 1981. 2. sz. 69. p.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
1969-1982
811.pdf

812. 

4/1981. sz. elnöki utasítás: az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzata.
OTH elnöki utasítások, 1981. április.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1969-1982
812.pdf

813. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkárság vezetője megküldi az Elnöki Kollégium tagjainak "A védjegyvizsgálat módszertana" című, az Elnöki Kollégium ülésén megtárgyalásra kerülő előterjesztést, továbbá egy javaslatot a védjegyvizsgálat útmutatójához. Az ülésről készült emlékeztetőt csatolták az irathoz (1981. augusztus).
OTH elnöki levelezés, 148/1981.

Védjegy
A Hivatal
Engedélyezési eljárás
1969-1982
813.pdf

814. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkárság vezetője megküldi az Elnöki Kollégium tagjainak "A találmányokon és újításokon alapuló innováció helyzete és távlatai" című, az Elnöki Kollégiumon megtárgyalásra kerülő előterjesztést. Az ülésről készült emlékeztetőt csatolták az anyaghoz (1981. szeptember).
OTH elnöki levelezés, 158/1981.

Szabadalom
Újítások
A Hivatal
Engedélyezési eljárás
1969-1982
814.pdf

815. 

Az Országos Találmányi Hivatal Elnöki Titkárság vezetője megküldi az Elnöki Kollégium résztvevőinek, illetve az Újítók Lapja főszerkesztőjének a Kollégium ülésén megtárgyalásra kerülő két napirendi pont anyagát: "A hivatali ügymenet vizsgálata és javaslat a korszerűsítéshez szükséges szervezeti és munkaszervezési intézkedésekre" és "A szabadalmi ügyintézés fejlesztésére tett intézkedések tapasztalatai" (1981. október).
OTH elnöki levelezés, 177/1981.

Szabadalom
Szervezet
Engedélyezési eljárás
Sajtóügyek
1969-1982
815.pdf

816. 

Az Országos Találmányi Hivatal főosztályvezetője megküldi az elnökhelyettesnek az Elnöki Kollégium ülésén tárgyalásra kerülő "Intézkedések a szabadalmi ügyek folyamatos és ütemes intézésének fejlesztésére" című anyagot (1982. február-március).
OTH elnöki levelezés, 45/1982.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1969-1982
816.pdf

817. 

6/1982. (Sz. K. 6.) elnöki utasítás az iparjogvédelmi tanfolyamok és vizsgák részletes szabályairól.
Szabadalmi Közlöny, 87. évf. 1982. 6. sz. 468-469. p.

Rendeletek
Oktatás
1969-1982
817.pdf

818. 

7/1982. sz. elnöki utasítás az iparjogvédelmi szakértői működésről.
OTH elnöki utasítások, 1982.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Ügyvivők
1969-1982
818.pdf

819. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke egy levéltervezetet küld el az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökéhez, mely a Tudománypolitikai Bizottság elnökét hivatott tájékoztatni az OTH és az OMFB együttműködéséről (1982. június).
OTH elnöki levelezés, 99/1982.

A Hivatal
1969-1982
819.pdf

820. 

Az OMFB elnöke megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének az OTH hatékonyabb működése és áttekinthetőbb szervezeti felépítése kialakítása érdekében tartott vizsgálatot előkészítő megbeszélésről készült emlékeztetőt, majd a vizsgálat eredményeiről készült tájékoztatót (1982. december-1983. április).
OTH elnöki levelezés, 216/1982.

Szervezet
Gazdálkodás
1969-1982
1983-1989
820.pdf