Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Az újítómozgalom kibontakoztatása (1949-1956)

Az iparjogvédelem intézményrendszere és szabályozása

368. 

Előterjesztés a Minisztertanácshoz az Országos Találmányi Hivatal szervezetéről és ügyrendjéről készült rendelettervezet tárgyában, melyet módosításokkal a Minisztertanács elfogadott.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1949. 2. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
Szervezet
1949-1956
368.pdf

369. 

A Magyar Köztársaság kormányának 600/1949. Korm. számú rendelete az Országos Találmányi Hivatal szervezetének és ügyrendjének megállapításáról.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1949. 17. sz. 142. p.

Rendeletek
Szervezet
1949-1956
369.pdf

370. 

A Miniszterelnökség előterjesztése a Minisztertanácshoz a Szabadalmi Bíróság felügyeletéről készített törvénytervezet tárgyában (a törvénytervezet különböző formái; előterjesztés; indoklás; az Igazságügy Minisztérium osztályvezetőjének észrevételei; a Miniszterelnökség belső feljegyzései; 1949. január).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-X-103-1949.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1949-1956
370.pdf

371. 

Előterjesztés a Minisztertanácshoz a Szabadalmi Bíróság felügyelete tárgyában; az előterjesztést a Minisztertanács elfogadta (1949. január 7.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1949. 6. napirendi pont

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1949-1956
371.pdf

372. 

A Szabadalmi Bíróság felügyelete tárgyában készült 1949:III. tc. törvényjavaslata, miniszteri indoklása, valamint az alkotmányjogi és közjogi bizottság jelentése.
Országgyűlési Irományok, 1947-1951. 2. k. 229. sz., 232. sz. 92-93. p., 119. p.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1949-1956
372.pdf

373. 

1949. évi III. törvénycikk a Szabadalmi Bíróság felügyeletéről.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1949. 21. sz. 183. p.

Törvények
A Hivatal
1949-1956
373.pdf

374. 

Az 1949:III. törvénycikknek a köztársasági elnök és a miniszterelnök által aláírt, az Országos Levéltárban elhelyezett, eredeti példánya, melyet a Miniszterelnöki Hivatal aláírás végett előbb elküldött a köztársasági elnöknek és a miniszterelnöknek, majd kihirdetés végett a Magyar Közlöny szerkesztőségének, végül tudomásulvétel végett az Országgyűlés elnökének, és elhelyezés végett az Országos Levéltár főigazgatójának (1949. január-február).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-X-478-1949.

Törvények
A Hivatal
1949-1956
374.pdf

375. 

A miniszterelnök elküldi az iparügyi miniszternek a Szabadalmi Bíróság felügyeletéről szóló 1949:III. tc. végrehajtása tárgyában készített rendelettervezetet, észrevételezés végett. Az iparügyi miniszter a tervezetet észrevételei szerint módosítva visszaküldi (1949. január-február).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-XXII-882-1949.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1949-1956
375.pdf

376. 

A miniszterelnök 1.500/1949. M. E. számú rendelete a Szabadalmi Bíróság felügyeletéről szóló 1949:III. tc. végrehajtása tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1949. 37. sz. 332. p.

Törvények
Rendeletek
A Hivatal
1949-1956
376.pdf

377. 

0206-388/7/1949. G. F. sz. határozat: A szabadalmi eljárás reformja.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1949. február 17. 7. sz. 185. p.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1949-1956
377.pdf

378. 

Az Ügyvédi Kamara az igazságügy-miniszternek küldött beadványában sérelmezi, hogy, a 20.700/1948. Ip. M. sz. rendelet értelmében, védjegyügyekben a feleket szabadalmi ügyvivő is képviselheti. Az igazságügy-miniszter, az iparügyi miniszter véleményét is csatolva, e beadványt megküldi a miniszterelnöknek. Az OTH indokolatlannak ítéli a panaszt (1949. február-április).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-XXIII-2865-1949.

Rendeletek
Védjegy
Ügyvivők
1945-1948
378.pdf

379. 

0206-860/15/1949. G. F. sz. határozat: Az iparjogvédelmi jogszabályok reformja.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1949. április 15. 15. sz. 390. p.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
1949-1956
379.pdf

380. 

Az iparügyi miniszter előterjesztése a Gazdasági Főtanácshoz, valamint a miniszterelnök előterjesztése a Minisztertanácshoz az iparjogvédelmi jogszabályok módosításáról szóló törvénytervezet tárgyában. A jogszabály országgyűlés elé terjesztését a Minisztertanács - az indoklással kapcsolatos fenntartással - elfogadja (1949. május 6.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1949, 1. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
1949-1956
380.pdf

381. 

Kimutatás a Szabadalmi Bíróság alkalmazottainak illetményeiről (1949. május).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-XIII-3455-1949.

Szervezet
Gazdálkodás
Adatszolgáltatás (jelentések)
1949-1956
381.pdf

382. 

1267/23/1949. G. F. sz. határozat: Találmányok létrehozására kísérleti műhely létesítése; az 1949. június 9-én tartott ülés jegyzőkönyve.
Gazdasági Főtanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-10-1949

Szabadalom
1949-1956
382.pdf

383. 

1267/23/1949. G. F. határozat. Találmányok kidolgozására kísérleti műhely létesítése.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1949. június 9. 23. sz.

Rendeletek
Szabadalom
1949-1956
383.pdf

384. 

A szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok módosításáról szóló törvényjavaslat és indoklás; a Miniszterelnökség belső feljegyzései (1949. augusztus).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-X-7931-1949.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Védjegy
Ipari minta
1949-1956
384.pdf

385. 

Az OTH ilyen értelmű beadványára hivatkozva a Miniszterelnökség miniszteri tanácsosa körlevélben felkéri a vállalatok vezetőit, hogy szabadalmi bejelentéseikben csak kivételes esetekben szerepeltessenek természetes személyt társbejelentőként (1949. augusztus, szeptember).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-XXIII-8290-1949.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1949-1956
385.pdf

386. 

1949: 8. törvényerejű rendelet a szabadalmi, védjegy és mintaoltalmi jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1949. 103-104. p.

Törvények
Szabadalom
Védjegy
Ipari minta
1949-1956
386.pdf

387. 

Az Országos Tervhivatal elnökének 9.054/245/1949. (232) számú rendelete a szabadalmi, védjegy- és mintaoltalmi jogszabályok egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1949. évi 8. számú törvényerejű rendelet végrehajtása tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1949. 232. sz. 1926. p.

Törvények
Rendeletek
Szabadalom
Védjegy
Ipari minta
1949-1956
387.pdf

388. 

Tájékoztató a Szabadalmi Közlöny megjelenéséről, a közzétett szabadalmak osztályozási rendszeréről.
Újítók Lapja, II. évf. 1950. 2. sz. 36. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1949-1956
388.pdf

389. 

A Műszaki Dokumentációs Központ hirdetése szabadalmi irodalom kölcsönzéséről.
Újítók Lapja, II. évf. 1950. 4. sz. 50. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
389.pdf

390. 

Az Országos Találmányi Hivatal hirdetése olvasótermének szolgáltatásairól, a szabadalmi leírások hozzáférhetőségéről.
Újítók Lapja, II. évf. 1950. 6. sz. hátsó borító

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
390.pdf

391. 

Az Országos Tervhivatal előterjesztése, illetve határozati javaslata a "Találmányi Hivatal helyzetének felülvizsgálása" tárgyában (1951. május-június).
Országos Tervhivatal, XIX-A-16-b-2-1951.

A Hivatal
1949-1956
391.pdf

392. 

Előterjesztés a Minisztertanácshoz az államnak felajánlott találmányok ügyeinek intézéséről készült rendelettervezet tárgyában. Az előterjesztéshez a Minisztertanács módosításokkal hozzájárult (1951. szeptember 7.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1951, 1. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
1949-1956
392.pdf

393. 

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 166/1951. (IX. 8.) M. T. számú rendelete az állam részére felajánlott találmányok ügyének intézéséről.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1951. 130. sz. 899-902. p.

Rendeletek
Szabadalom
1949-1956
393.pdf

394. 

A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2056/17/1952. M. T. számú határozata az Országos Találmányi Hivatal feletti főfelügyeleti jog gyakorlásáról.
Határozatok Tára, 1952. május 31. 17. sz.

Rendeletek
A Hivatal
1949-1956
394.pdf

395. 

Az OTH mezőgazdasági osztályának megalakulása.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 1. sz. 10-11. p.

Szervezet
1949-1956
395.pdf

396. 

Az OTH újítási tanácsadó szolgálata és bemutatóterme.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 1. sz. 13. p.

Újítások
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
396.pdf

397. 

1067/1954. (VIII. 27.) számú minisztertanácsi határozat az Áruraktározási Hivatal, az Országos Találmányi Hivatal, az Országos Mérésügyi Hivatal feletti főfelügyeleti jog gyakorlásáról.
Határozatok Tára, 1954. 349. p.

Törvények
A Hivatal
1949-1956
397.pdf

398. 

Dunai Ernő az OTH soron lévő feladatairól.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 19. sz. 3-4. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
398.pdf

399. 

Emecz Tibor: Az OTH mezőgazdaságunk fejlesztéséért.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 21. sz. 12-13. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
399.pdf

400. 

Dán Jenő: Licencszerződések megkötése és jóváhagyása.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 21. sz. 14-15. p.

A Hivatal
1949-1956
400.pdf

401. 

Dege Lajosnak, az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettesének az első ötéves terv eredményeit méltató írása.
Újítók Lapja, VII. évf. 1955. 10. sz. 3. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
401.pdf

402. 

Perédi Károly, az Országos Találmányi Hivatal elnöke a műszaki fejlesztés feladatairól és lehetőségeiről.
Újítók Lapja, VII. évf. 1955. 22. sz. 3. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
402.pdf

403. 

Vita a szabadalmi ügyek intézésének hatékonyságáról.
Újítók Lapja, VIII. évf. 1956. 10. sz. 11. p.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1949-1956
403.pdf

404. 

Perédi Károlynak, az Országos Találmányi Hivatal elnökének írása a hivatal általános elvi álláspontjainak és a döntőbizottság közérdekű elvi döntéseinek jelentőségéről.
Újítók Lapja, VIII. évf. 1956. 14. sz. 11. p.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1949-1956
404.pdf

405. 

Krasznay Mihály cikke a találmányok társszerzőségének feltételeiről.
Újítók Lapja, VIII. évf. 1956. 16. sz. 13. p.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1949-1956
405.pdf