Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Az iparjogvédelmi rendszer szervezeti és jogszabályi változásai (1983-1989)

Iparjogvédelmi tájékoztatás, a szabadalmi információs központ megalakítása

899. 

Emlékeztető az újítók és feltalálók országos tanácskozásának előkészítéséről, menetéről és eredményeiről (1982. május).
OTH elnöki levelezés, 92/1984.

Szabadalom
Újítások
Tájékoztatás (könyvtár)
1969-1982
899.pdf

900. 

A Népszava Lap- és Könyvkiadó igazgatója az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez intézett levelében rögzíti a megállapodást, melynek értelmében az OTH átveszi az Újítási Magazint (1983. december).
OTH elnöki levelezés, 215/1983.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
900.pdf

901. 

Pusztai Gyula, az Országos Találmányi Hivatal elnöke az Újítók Lapja 1984. évi első számában rövid számvetést ad az 1983. évről és az 1984. év feladatairól.
Újítók Lapja, XXXVI. évf. 1984. január 10. 1. sz. 4-5. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
901.pdf

902. 

A Népszava Lap- és Könyvkiadó igazgatója megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének az Újítási Magazin kiadványra vonatkozó szerződést. Az OTH elnökhelyettese a kiadás költségeihez az Iparügyi Minisztérium támogatását kéri (1984. október-november).
OTH elnöki levelezés, 193/1984.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
902.pdf

903. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke beszámol a Tudománypolitikai Bizottságnak a Szabadalmi Tár helyzetéről és a szabadalmi információ hazai hasznosításáról (1984. december).
Tudománypolitikai Bizottság. Bizalmas iratok, XIX-A-84-b-5-1984.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
903.pdf

904. 

Bognár Istvánné - Tidrenczel Béla: A védjegyoltalom-képesség vizsgálati szempontjai és fejlesztése.
Szabadalmi Közlöny, 90. évf. 1985. 7. sz. 668-675. p.

Védjegy
Engedélyezési eljárás
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
904.pdf

905. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztály munkatársának az Újítók Lapja tervezett átalakításáról készített feljegyzését (1985. december).
OTH elnöki levelezés, 174/1985.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
905.pdf

906. 

Az Újítók Lapja közli olvasóival, hogy a következő évtől Siker Magazin címmel, gazdagabb tartalommal jelenik meg.
Újítók Lapja, XXXVII. évf. 1985. december 23. 24. sz. 5. p.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
906.pdf

907. 

Pusztai Gyula, az Országos Találmányi Hivatal elnöke, a Siker első számában közölt köszöntőjében méltatja a lap formai és tartalmi megújulását.
Siker, XXXVIII. évf. 1986. január, 1. sz.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
907.pdf

908. 

A Szabadalmi Információs Központ szolgáltatásai (az ismertetés tartalomjegyzéke és bevezetése).
Szabadalmi Közlöny, 91. évf. 1986. 2. sz. 3-5. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
908.pdf

909. 

Meghívó a Siker Magazin szerkesztőbizottsági ülésére. A meghívóhoz csatolva a lap célkitűzéseit és szerkesztési irányelveit tartalmazó dokumentum (1986. március).
OTH elnöki levelezés, 46/1986.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
909.pdf

910. 

Levelezés az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese, illetve elnöki titkára és Budapest Főváros Tanácsa VB csoportvezetője között, a Szabadalmi Információs Központ elhelyezése ügyében (1986. április-június).
OTH elnöki levelezés, 69/1986.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
910.pdf

911. 

A Magyar Televízió "Felkínálom" szerkesztősége - hivatkozva az addig bevált együttműködésre - anyagi, erkölcsi és szakmai támogatást kér és kap az Országos Találmányi Hivataltól. Az együttműködés koordinálására a Szabadalmi Információs Központ igazgatója kap megbízást (1987. április-június).
OTH elnöki levelezés, 93/1987.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
911.pdf

912. 

A K+F Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programiroda vezetője értesíti az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettesét, hogy a "Szabadalmak országos információs rendszere" adatbáziscsoport építésére pályázatot nyert (1987. július).
OTH elnöki iratok, 67/1987.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
912.pdf

913. 

Az OMFB elnöke jóváhagyja az Országos Találmányi Hivatal elnöke által benyújtott, "A Szabadalmi Információs Központ bázisintézményi fejlesztésének technikai eszközprogramja" című programot (1987. július-szeptember).
OTH elnöki levelezés, 139/1987.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
913.pdf

914. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese megküldi az OMFB illetékes munkatársának a Szabadalmi Információs Központ számítástechnikai fejlesztésének eszközprogramjára vonatkozó javaslatot (1987. november).
OTH elnöki levelezés, 220/1987.

Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
914.pdf

915. 

Az MTA elnökhelyettesének megkeresésére reflektálva az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese levélben fejezi ki meggyőződését, hogy - mivel a Magyar Tudományban az OTH anyagi támogatásával innovációs rovat indul - szorosabb lesz az együttműködés a két intézmény között (1987. november-december).
OTH elnöki levelezés, 239/1987.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
915.pdf

916. 

A Szabadalmi Információs Központ igazgatója részletes, az ügy valamennyi aspektusát és előzményeit is magában foglaló javaslatot tesz a SZIK elhelyezésére vonatkozóan, javasolva megoldásként a SKÁLA-COOP Rt. épületét. Ilyen tárgyú levélben fordul a SKÁLA-COOP igazgatóhelyetteséhez; az OTH elnöke pedig továbbítja a javaslatot az OMFB elnökéhez (1989. február-március).
OTH elnöki levelezés, 37/1989.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
916.pdf

917. 

Az OTH elnöke, a pénzügyminiszter, valamint a Tervhivatal elnöke előterjeszti a Minisztertanácshoz a Szabadalmi Információs Központ beruházási kérdéseinek döntési javaslatát. Az OMFB elnöke bírálja a javaslatot, korábbi állásfoglalására hivatkozva (1989. május-június).
OTH elnöki levelezés, 63/1989.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
917.pdf

918. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettesének körlevele, melyben megküldi az illetékes szerveknek a szabadalmi információra alapozott, műszaki fejlesztési tendenciavizsgálati tanulmánysorozatát, és a tervezett módosításokhoz kéri a címzettek véleményét (1989. augusztus 23.).
OTH elnöki levelezés, 125/1989.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
918.pdf

919. 

Az OTH elnökhelyettese a kormánybiztoshoz írott levelében kéri, hogy az MSZMP kezelői joga alól felszabaduló ingatlanok egyikét, a Szabadalmi Információs Központ elhelyezése érdekében, bocsássák az OTH rendelkezésére (1989. november).
OTH elnöki levelezés, 170/1989.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
919.pdf

920. 

A Szabadalmi Közlöny 1990. évi első számában a szerkesztőbizottság megemlékezik a lap közelmúltban bekövetkezett tartalmi és formai fejlődéséről, valamint küszöbön álló megújításáról.
Szabadalmi Közlöny, 95. évf. 1990. 1. sz. 2. p.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
920.pdf