Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Az iparjogvédelmi rendszer szervezeti és jogszabályi változásai (1983-1989)

Az Országos Találmányi Hivatal működése

921. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke által a művelődési miniszter részére, az iparjogvédelmi tanfolyamok felülvizsgálatáról készített beszámoló (1983. február).
OTH elnöki levelezés, 39/1983.

Iparjogvédelem általában
Adatszolgáltatás (jelentések)
Oktatás
1983-1989
921.pdf

922. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke, a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület főtitkára és a Magyar Kereskedelmi Kamara Szellemi Termék Értékesítési Tagozata elnökének levele, melyben kérik, hogy az OMFB működjön közre a biotechnológiával és a mikroelektronikával kapcsolatos programok végrehajtása érdekében (1984. január).
OTH elnöki levelezés, 10/1984.

A Hivatal
1983-1989
922.pdf

923. 

3/1984. sz. elnöki utasítás az Elnöki Kollégium működéséről.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
1983-1989
923.pdf

924. 

Az OTH elnöke az Ipari Minisztérium államtitkárának írott levelében támogatást kér az OTH és más szervek által az újítók és feltalálók részére meghirdetett versenypályázat díjazásához (1984. február, október).
OTH elnöki levelezés, 29/1984.

Szabadalom
Újítások
A Hivatal
1983-1989
924.pdf

925. 

1/1985. sz. elnöki utasítás az elnöki szintű szabályozások előkészítéséről, nyilvántartásáról és felülvizsgálatáról.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
1983-1989
925.pdf

926. 

4/1985. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
926.pdf

927. 

Szabadalmi ügyvivők bejelentik az Országos Találmányi Hivatal elnökének, hogy munkaközösséget alapítottak, és kérik szervezeti szabályzatuk jóváhagyását. E tárgyban két belső feljegyzés készül, majd az OTH elnöke az igazságügy-miniszterhelyettes, valamint a Külkereskedelmi Minisztérium államtitkárának véleményét kéri. Ez utóbbi jogszabály-módosítást tart szükségesnek (1985. május-július).
OTH elnöki levelezés, 73/1985.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
Ügyvivők
1983-1989
927.pdf

928. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi az OMFB főosztályvezetőjének egy, a műszaki fejlesztés infrastruktúrájának fejlesztése tárgyában készített tanulmány iparjogvédelemre vonatkozó fejezetét (1985. október).
OTH elnöki levelezés, 149/1985.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
928.pdf

929. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az OMFB elnökhelyettesének címzett levelében rámutat, hogy a Tudománypolitikai Bizottságnak a tudományos kutatás és a műszaki fejlesztés infrastruktúrájáról készült előterjesztés-tervezetét ki kell egészíteni az iparjogvédelem korszerűsítése érdekében szükséges intézkedések megfogalmazásával (1986. január).
OTH elnöki levelezés, 178/1985.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
929.pdf

930. 

A Minisztertanács 2013/1986. (VIII. 2.) sz. határozata az Országos Találmányi Hivatal feladatairól és hatásköréről szóló 2048/1967. (VIII. 20.) Korm. számú határozat módosításáról.
Határozatok Tára, XXXV. évf. 1986. 6. sz.

Rendeletek
A Hivatal
1983-1989
930.pdf

931. 

A Minisztertanács Titkársága helyettes vezetőjének felkérésére az Országos Találmányi Hivatal elnöke tájékoztatást ad az OTH egyes feladatairól (1986. november).
OTH elnöki levelezés, 206/1986.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
931.pdf

932. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének 2/1986. (Sz. K. 12.) sz. utasítása az Újítási és Találmányi Szakértői Testület létrehozásáról és működéséről.
Szabadalmi Közlöny, 91. évf. 1986. 12. sz. 1239-1240. p.

A Hivatal
Szervezet
1983-1989
932.pdf

933. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese és a Magyar Néphadsereg Haditechnikai Intézetének igazgatója rögzíti a két intézmény együttműködésének rendjét (1987. január).
OTH elnöki levelezés, 20/1987.

A Hivatal
1983-1989
933.pdf

934. 

Az OMFB elnökének levele, amelyben az Országos Találmányi Hivatal - a szabadalmi dokumentumok alapján megállapítható műszaki fejlesztési tendenciákról szóló - jelentésére vonatkozóan észrevételeket tesz. Az OTH elnöke válaszlevelében biztosítja az OMFB elnökét, hogy az észrevételeket a továbbiakban hasznosítani fogják (1987. július-augusztus).
OTH elnöki levelezés, 7/1987.

Szabadalom
A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
934.pdf

935. 

Az OTH elnöke megküldi a Tudománypolitikai Bizottság titkárának az újítási tevékenységgel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetének lehetőségeiről, biztosításának módjáról készített előterjesztését. Benne a 30.013/1987. sz. TPB-határozat az újítási tevékenységgel összefüggően az Országos Találmányi Hivatalnál felmerülő költségek fedezetének lehetőségeiről, biztosításának módjáról (1987. március-április).
Tudománypolitikai Bizottság. Bizalmas iratok, XIX-A-84-b-20-1987.

Jogszabályalkotás
Újítások
A Hivatal
1983-1989
935.pdf

936. 

A Tudománypolitikai Bizottság elnökének felkérésére az OTH elnöke javaslatot tesz, hogy a Tudománypolitikai Bizottság vegye fel munkatervébe az OTH szabadalmi elbírálói tevékenységének továbbfejlesztését. A Tudománypolitikai Bizottság és az OTH elnökének levele (1987. április).
OTH elnöki levelezés, 88/1987.

A Hivatal
Engedélyezési eljárás
1983-1989
936.pdf

937. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Minisztertanács Titkársága vezetőjének az OTH hatásköre, belső szervezete és működése korszerűsítésének vizsgálatáról készült jelentést (1987. augusztus-szeptember).
OTH elnöki iratok, 118/1987.

A Hivatal
Szervezet
Adatszolgáltatás (jelentések)
1983-1989
937.pdf

938. 

Tájékoztató az országos iparjogvédelmi hálózat felállításáról és működéséről.
Szabadalmi Közlöny, 92. évf. 1987. 9. sz. 927. p.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1983-1989
938.pdf

939. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének előterjesztése a Tudománypolitikai Bizottsághoz az OTH szabadalmi elbírálói tevékenységének továbbfejlesztésére. Jelentés a Tudománypolitikai Bizottság 1988. január 29-i üléséről: a napirend, az előterjesztés ismertetése és a 30.002/1988. sz. TPB határozat az Országos Találmányi Hivatal szabadalmi elbírálói tevékenységének továbbfejlesztéséről. (1987. december-1988. január)
Tudománypolitikai Bizottság. Bizalmas iratok, XIX-A-84-b-3-1988.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
Engedélyezési eljárás
1983-1989
939.pdf

940. 

3/1988. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben való közzétételéről.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
940.pdf

941. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke - a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége főtitkárának felkérésére - az újítási és találmányi terület szempontjából észrevételeket tesz az MSZMP KB állásfoglalás-tervezetéhez (1988. március-április).
OTH elnöki levelezés, 81/1988.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
A Hivatal
1983-1989
941.pdf

942. 

Az OTH elnöke támogatást kér - a Felsőoktatási Fejlesztési Alapból - a művelődési minisztertől az iparjogvédelmi szakemberképzés országos elterjesztéséhez szükséges módszertani és oktatástechnikai rendszer kialakításához (1988. július).
OTH elnöki levelezés, 126/1988.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
Oktatás
1983-1989
942.pdf

943. 

Az OMFB elnöke számára készített áttekintés az Országos Találmányi Hivatal szervezetéről és feladatköréről (1988. október).
OTH elnöki levelezés, 166/1988.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
943.pdf

944. 

4/1989. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
944.pdf

945. 

A Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnökének levele, melyben a Kamara megalakulásáról tájékoztatja az Országos Találmányi Hivatal elnökét, aki ezt válaszlevelében nyugtázza, majd a Kamara elnöke megköszöni az OTH támogatását (1989. augusztus-1990. február).
OTH elnöki levelezés, 156/1989.

A Hivatal
Ügyvivők
1983-1989
945.pdf

946. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese által a Minisztertanács Hivatala elnöke részére írt, az OTH feladatairól és hatásköréről szóló előterjesztés, valamint az ennek kapcsán végzett államigazgatási egyeztetés eredményeiről készült összefoglaló (1989. december).
OTH elnöki levelezés, 158/1989.

A Hivatal
Adatszolgáltatás (jelentések)
1983-1989
946.pdf