Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Konszolidáció a második világháború után (1945-1948)

Az Országos Találmányi Hivatal megalakulása

350. 

Karczag György: Az Iparügyi Minisztérium fontos intézkedései az ipari tulajdonjogi jogszolgáltatás terén. A Szabadalmi Bíróság hatáskörét minél előbb ki kell terjeszteni.
Magyar Ipar, 1947. szeptember 10. 9. p.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
A Hivatal
1945-1948
350.pdf

351. 

Kolos Aurél: Az átszervezendő Szabadalmi Bíróságnak kizárólagos hatáskört kell biztosítani a szabadalmak körüli jogi kérdések eldöntésénél.
Magyar Ipar, 1947. szeptember 25. 19-20. p.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
A Hivatal
Engedélyezési eljárás
1945-1948
351.pdf

352. 

Sályi István: Milyen hatásköre legyen a Szabadalmi Bíróságnak? Hozzászólás Karczag György dr. és Kolos Aurél cikkeihez.
Magyar Ipar, 1947. október 25. 13-14. p.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
1945-1948
352.pdf

353. 

Sályi István: A Szabadalmi Bíróság hatásköréről.
Szabadalmi Közlöny, 52. évf. 1947. november 15. 22. sz. 134-136. p.

A Hivatal
1945-1948
353.pdf

354. 

Az iparügyi tárca előterjesztése a Minisztertanácshoz szabadalmi bírói állások betöltése tárgyában.
A Minisztertanács elfogadta az előterjesztést (1947. december).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1947. 52. napirendi pont

Szervezet
1945-1948
354.pdf

355. 

Aknai Miksa: A Szabadalmi Bíróság hatáskörének kiterjesztése.
Magyar Ipar, 1948. január 10. 6. p.

A Hivatal
1945-1948
355.pdf

356. 

1.105/1948. G. F. sz. határozat: Védjegy- és mintalajstromozás tárgyában kidolgozott rendelettervezet.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 21. sz. 1948. május 28. 359. p.

Jogszabályalkotás
Védjegy
Ipari minta
1945-1948
356.pdf

357. 

Az iparügyi miniszter a Gazdasági Főtanács hozzájárulását kérve a Minisztertanács elé terjeszti a védjegy- és mintaügyekben a kereskedelmi és iparkamarák hatáskörének a Szabadalmi Bíróságra ruházása tárgyában készített rendelettervezetet (1948. május 28.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1948.

Jogszabályalkotás
Védjegy
Ipari minta
A Hivatal
1945-1948
357.pdf

358. 

A Magyar Köztársaság kormányának 6.200/1948. (VI. 2.) Korm. számú rendelete a védjegy- és mintaügyekben a kereskedelmi és iparkamarák hatáskörének a szabadalmi bíróságra ruházása tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1948. 123. sz. 1255-1256. p.

Rendeletek
Védjegy
Ipari minta
A Hivatal
1945-1948
358.pdf

359. 

Forbáth Róbert: "Az újításnak tömegmozgalommá kell kifejlődni! A Találmányi Hivatal szerepe".
Magyar Ipar, 1948. október 15. 20. p.

Újítások
A Hivatal
1945-1948
359.pdf

360. 

2905/1948. G. F. sz. határozat: Találmányi Hivatal létesítéséről, az államnak felajánlott találmányok szerzői jogi védelméről és a műszaki újítások díjazásáról készített rendelettervezetek; az 1948. november 18-án tartott ülés jegyzőkönyve.
Gazdasági Főtanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-10-1948.

Jogszabályalkotás
Díjrendeletek
Iparjogvédelem általában
Újítások
A Hivatal
1945-1948
360.pdf

361. 

2902/1948. G. F. sz. határozat: Találmányi Hivatal létesítéséről, az államnak felajánlott találmányok szerzői jogi védelméről és a műszaki újítások díjszabásáról készített rendelettervezetek.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1948. november 18. 46. sz. 1030. p.

Jogszabályalkotás
Díjrendeletek
Iparjogvédelem általában
Újítások
A Hivatal
1945-1948
361.pdf

362. 

Előterjesztés a Minisztertanácshoz az Országos Találmányi Hivatal megalakításáról szóló rendelettervezet tárgyában; az előterjesztés levétele a napirendről (1948. december).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1948. 7. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1945-1948
362.pdf

363. 

0340-3368/1948. G. F. sz. határozat: Az Országos Találmányi Hivatal megalakítása; az 1948. december 30-án tartott ülés jegyzőkönyvének fogalmazati példánya.
Gazdasági Főtanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-10-1948.

A Hivatal
1945-1948
363.pdf

364. 

0340-3387/1948. G. F. sz. határozat: Az Országos Találmányi Hivatal költségvetése; az 1948. december 30-án tartott ülés jegyzőkönyvének fogalmazati példánya.
Gazdasági Főtanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-10-1948.

A Hivatal
Gazdálkodás
1945-1948
364.pdf

365. 

0340-3368/1948. G. F. sz. határozat: Az Országos Találmányi Hivatal megalakítása.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1948. december 30. 52. sz. 1201. p.

A Hivatal
1945-1948
365.pdf

366. 

0340-3387/1948. G. F. sz. határozat: Az Országos Találmányi Hivatal költségvetése.
Gazdasági Főtanácsi Határozatok Tára, 1948. december 30. 52. sz. 1205-1206. p.

A Hivatal
Gazdálkodás
1945-1948
366.pdf

367. 

Az Országos Találmányi Hivatal megalakításáról készült rendelettervezet átdolgozása és előterjesztése a Minisztertanácshoz (a rendelettervezet első és átdolgozott formája; a Belügy- és az Igazságügy Minisztérium észrevételei; a Gazdasági Főtanács határozata; előterjesztés a Minisztertanácshoz; a Miniszterelnökség belső feljegyzése; 1948. december-1949. február).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-XVIII-e-3-1949.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1949-1956
367.pdf