Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

521. 

1954. évi VI. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. módosításáról, 6. §, 10. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1954. 62-63. p.

Törvények
1949-1956
521.pdf