Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

634. 

A Tervhivatal elnöke határozati javaslatot terjeszt a kormány elé, melynek értelmében az Országos Mérésügyi Hivatal, az Országos Találmányi Hivatal, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal főfelügyeletét a Kormány Titkárságának vezetője gyakorolja. A Minisztertanács Titkársága a javaslathoz kiegészítő feljegyzést mellékel (1958. április).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00185. TÜK.

A Hivatal
1957-1968
634.pdf