Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

556. 

1/1957. (VI. 2.) P. M.-I. M. számú együttes rendelet az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetéről szóló 1957. évi: 32. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 8. § (4), 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 465-468. p.

Rendeletek
1957-1968
556.pdf