Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

518. 

A polgári perrendtartásról készült 1952:III. tv. miniszteri indokolása: általános indokolás; országgyűlési tárgyalás.
Országgyűlési Irományok, 1949-1953. 2. k. 56. sz. 68-70. p.
Országgyűlési Napló, 1949-1953. 2. k. 50. ülés, 1952. május 29. 1047-1074 p.

Jogszabályalkotás
1949-1956
518.pdf