Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

11. 

1893:XLI. tc. Az 1878. évi XX. törvénycikkbe iktatott és az 1887. évi XXIV. törvénycikkel meghosszabbított vám- és kereskedelmi szövetség XVI. cikkének módosításáról.
Magyar Törvénytár 1892-1893. évi törvénycikkek.
Franklin Társulat, Budapest, 1897, 628-630. p.
A törvényjavaslat és a 480. sz. miniszteri indokolás, a közgazdasági bizottság 526. sz. jelentése.
Képviselőházi Irományok 1892-1897, XIII. kötet, 426-430. p., XVI. kötet, 33-34. p.
Képviselőházi általános és részletes tárgyalás: 269. sz. országos ülés.
Képviselőházi Napló 1892-1897, XV. kötet, 237-239. p.

Törvények
1822-1895
11.pdf