Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

557. 

A polgári perrendtartás egyes kérdéseinek módosítása tárgyában készült 1957:VIII. tc. 4. §-ának, valamint 8. §-ának miniszteri indokolása; 1957. évi VIII. törvény a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról, 4. §, 8. §.
Országgyűlési Irományok, 1953-1958. 1. k. 35. sz. 460-461., 464. p.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 56-57. p.

Törvények
1957-1968
557.pdf