Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

520. 

A polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról készült 1954:VI. tv. miniszteri indoklása: a 10. § miniszteri indoklása.
Országgyűlési Irományok, 1953-1958. 1. k. 9. sz. 113. p.

Jogszabályalkotás
1949-1956
520.pdf