Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

740. 

Az oktatási miniszter megküldi a Minisztertanács elnökhelyettesének az iparjogvédelmi szakképzésről készült előterjesztést, kérve annak - mint rendelettervezetnek - napirendre tűzését. A Minisztertanács az előterjesztést napirendre tűzi és megvitatja, majd a Minisztertanács Titkárságának vezetője a miniszterelnökhöz intézett feljegyzésében kéri a rendelettervezet kiadását (1980. június-július).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-MK-52-1980.

Jogszabályalkotás
Oktatás
1969-1982
740.pdf