Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

519. 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról, 11. §, 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1952. 7-9. p.

Törvények
1949-1956
519.pdf