Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

522. 

1954. évi 18. számú törvényerejű rendelet a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954:VI. tv. hatálybalépéséről és végrehajtásáról, 4. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1954. 172. p.

Törvények
1949-1956
522.pdf