Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Az Országos Találmányi Hivatal szervezete és tevékenysége az 1960-as évek végéig (1957-1968)

Átfogó jogszabályok iparjogvédelmi vonatkozásai

555. 

1957. évi 32. számú törvényerejű rendelet az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 188-189. p.

Rendeletek
1957-1968
555.pdf

556. 

1/1957. (VI. 2.) P. M.-I. M. számú együttes rendelet az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetéről szóló 1957. évi: 32. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 8. § (4), 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 465-468. p.

Rendeletek
1957-1968
556.pdf

557. 

A polgári perrendtartás egyes kérdéseinek módosítása tárgyában készült 1957:VIII. tc. 4. §-ának, valamint 8. §-ának miniszteri indokolása; 1957. évi VIII. törvény a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról, 4. §, 8. §.
Országgyűlési Irományok, 1953-1958. 1. k. 35. sz. 460-461., 464. p.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 56-57. p.

Törvények
1957-1968
557.pdf

558. 

1958. évi 5. számú törvényerejű rendelet a polgári rendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló, 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, 18. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1958. 34., 36. p.

Törvények
Rendeletek
1957-1968
558.pdf

559. 

1959. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről, IV. cím, VII. fejezet, 84. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1959. 12., 19. p.

Törvények
1957-1968
559.pdf

560. 

A Magyar Népköztársaság polgári törvénykönyvéről készült 1959:IV. tc. miniszteri indoklása: az általános indoklás 4. pontja; részletes indoklás a törvénytervezet 81-87. §-ához.
Országgyűlési Irományok, 1958-1962. 1. k. 9. sz. 114., 128-129., 156-157. p.

Jogszabályalkotás
1957-1968
560.pdf

561. 

Az Igazságügy-minisztérium főosztályvezetőjének felkérésére az Országos Találmányi Hivatal elnöke véleményezi a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról szóló törvényerejű rendelettervezetet (1960. december-1961. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-1-1961.

Jogszabályalkotás
1957-1968
561.pdf

562. 

1961. évi 9. számú törvényerejű rendelet a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról, 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. 118., 120. p.

Törvények
Rendeletek
1957-1968
562.pdf

563. 

1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről, XIII. fejezet, 1. cím, 228. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. 34., 57. p.

Törvények
1957-1968
563.pdf

564. 

A Magyar Népköztársaság büntető törvénykönyvéről készült 1961:V. tc. miniszteri indoklása a törvénytervezet 306. §-ához.
Országgyűlési Irományok, 1958-1962. 1. k. 20. sz. 289-290. p.

Jogszabályalkotás
1957-1968
564.pdf

565. 

17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet egyes szabálysértésekről, X. fejezet, IV. cím. 164-166. §: Találmánnyal és ipari mintával összefüggő szabálysértések.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1968. 207., 224. p.

Törvények
Iparjogvédelem általában
1957-1968
565.pdf