Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Az Országos Találmányi Hivatal szervezete és tevékenysége az 1960-as évek végéig (1957-1968)

Az OTH szervezete és működése

627. 

A Gazdasági Bizottság 10.112/1957. sz. határozata az OTH szervezetéről és létszámáról (1957. január 1.).
Országos Tervhivatal, XIX-A-16-b-2-Z 1957.

Szervezet
1957-1968
627.pdf

628. 

Az OTH elnöke javaslatot tesz a Tervhivatal elnökének az OTH Iparjogvédelmi Tanácsának kiegészítésére (1957. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-11-1957.

Szervezet
1957-1968
628.pdf

629. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Tervhivatal Titkárságának az új, titkos ügykezelési utasítás tervezetével kapcsolatos észrevételeit (1957. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-22-1957.

Jogszabályalkotás
Engedélyezési eljárás
1957-1968
629.pdf

630. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének kérésére az igazságügyi miniszter intézkedik, hogy a bíróságok megküldjék az OTH-nak újítási és találmányi ügyekben hozott határozataikat (1957. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-138-1957.

Szabadalom
Újítások
Jogesetek
A Hivatal
1957-1968
630.pdf

631. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke javasolja a nehézipari miniszternek, hogy a legnagyobb jelentőségű találmányok megvalósítását építtesse be a tervekbe (1957. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-143-1957.

Szabadalom
A Hivatal
1957-1968
631.pdf

632. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Tervhivatal elnökének a nagy jelentőségű újítások és találmányok megvalósítása tárgyában készített előterjesztés tervezetét (1958. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-5-1958.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
A Hivatal
1957-1968
632.pdf

633. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a nagy jelentőségű találmányokról és újításokról készített kimutatást a Minisztertanács Atombizottsága részére, a Kormány első elnökhelyetteséhez eljuttatandó adatszolgáltatás céljára (1958. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-24-1958.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
633.pdf

634. 

A Tervhivatal elnöke határozati javaslatot terjeszt a kormány elé, melynek értelmében az Országos Mérésügyi Hivatal, az Országos Találmányi Hivatal, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal főfelügyeletét a Kormány Titkárságának vezetője gyakorolja. A Minisztertanács Titkársága a javaslathoz kiegészítő feljegyzést mellékel (1958. április).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00185. TÜK.

A Hivatal
1957-1968
634.pdf

635. 

A Tervhivatal elnökének határozati javaslatát, melynek értelmében az Országos Mérésügyi Hivatal, az Országos Találmányi Hivatal, valamint a Szabványügyi Hivatal főfelügyeletét a Kormány Titkárságának vezetője gyakorolja, a Kormány, vita után, leveszi a napirendről (1958. április 24.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1958, 9. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
635.pdf

636. 

Tanrend és beszámoló az 1957/1958. évi iparjogvédelmi tanfolyamról (1957. december, 1958. június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-162-1959.

Adatszolgáltatás (jelentések)
Oktatás
1957-1968
636.pdf

637. 

A Lenin Kohászati Művek főmetallurgusa az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez címzett levelében a szabadalmi ügyintézés javítására tesz javaslatot. Az OTH elnöke válaszlevelében lépéseket ígér a problémák megoldására (1959. február-március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-43-1959.

Engedélyezési eljárás
1957-1968
637.pdf

638. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese a hivatal új feladataira való tekintettel a Pénzügyminisztériumtól létszámemelésre kér lehetőséget, majd kérése kedvező elbírálásáról a Tervhivatal értesíti. Ezután újabb létszámfejlesztési kérelemre kerül sor, majd az OTH - tekintettel a megnövekedett létszámra - a Fővárosi Tanács VB elnökhelyettesétől újabb helyiségeket igényel (1959. június-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-123-1959.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
638.pdf

639. 

Egy 12 éves tanuló benyújtja találmányának rajzokkal illusztrált leírását az Országos Találmányi Hivatalhoz. Az OTH osztályvezetője válaszol (1960. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-1-1960.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1957-1968
639.pdf

640. 

A Szabadalmi Közlöny tájékoztatja olvasóit, hogy a továbbiakban a szabadalmak ismertetését is közli.
Szabadalmi Közlöny, 65. évf. 1960. 3. sz. 47-48. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
640.pdf

641. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkársága jelentésében rámutat a szabadalmi ügyvivők működésénél tapasztalható szabálytalanságokra. Az OTH Jogi Osztálya reagál a jelentésre, majd az elnök körlevelet bocsát ki e tárgyban (1960. március-április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-57-1960.

A Hivatal
Ügyvivők
1957-1968
641.pdf

642. 

A Szabványügyi Hivatal elnökhelyettese tájékoztatja az Országos Találmányi Hivatal elnökét egy, az Akadémiával közösen létesítendő kiállítási épület tervéről azzal, hogy az intézmény létesítésébe az OTH is kapcsolódjék be. Az OTH elnöke nem ért egyet a tervvel (1961. április).
Elnöki iratok, XIX-A-9-a-30-1961.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
642.pdf

643. 

A Tervhivatal főosztályvezetője az Országos Találmányi Hivatal Terv Főosztályához küldött megkeresésében a képesítéshez kötött munkakörökről kér felvilágosítást. Az OTH elnöke beszámol az idevonatkozó jogi szabályozásról (1961. július-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-54-1961.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
643.pdf

644. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének kérésére a Magyar Nemzeti Bank Deviza Igazgatósága hozzájárul, hogy az OTH a kérelemben tételesen felsorolt iparjogvédelmi kiadványokat általános engedéllyel külföldre kiküldhesse (1961. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-85-1961.

Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
644.pdf

645. 

Megalakul a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület.
Szabadalmi Közlöny, 67. évf. 1962. 10. sz. 356. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
645.pdf

646. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkárságának vezetője körlevélben értesíti az érdekelt minisztériumokat, hogy az OTH a minisztériumi és iparigazgatósági újítási előadók részére tanfolyamot tart, és ennek tematikáját megküldi (a tanfolyam tervét és az 1957-ben tartott iparjogvédelmi tanfolyam engedélyezési iratait csatolták az aktához) (1957. július-december; 1963. április-május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-21-1963.

Iparjogvédelem általában
Újítások
Oktatás
1957-1968
646.pdf

647. 

Az OTH elnöke értesíti a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetőjét, hogy az intézmény szervezetén belül Sajtó és Tájékoztatási Osztály alakult (1963. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-13-1963.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1957-1968
647.pdf

648. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a pénzügyminiszterhez fordul, kérve, hogy tekintettel az intézmény dolgozóinak nyomasztó bérviszonyaira, tegye lehetővé a státus-, illetve bérügyek rendezését. A miniszterhelyettes negatív válasza után a Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkárát keresi meg (1963. június-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-39-1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
648.pdf

649. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese a Pénzügyminisztériumhoz fordul azzal a kéréssel, hogy a Jogi és Nemzetközi Osztály vezetői állásának önálló osztályvezetői állássá történő átszervezéséhez járuljon hozzá. A Pénzügyminisztérium illetékes osztályvezetője válaszlevelében nemleges választ közöl (1963. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-46-1963.

Szervezet
1957-1968
649.pdf

650. 

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetője levélben tájékoztatja a Szabadalmi Közlöny szerkesztőjét az újságírók alkalmazásával kapcsolatban elrendelt korlátozásokról (1963. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-59-1963.

Szervezet
Sajtóügyek
1957-1968
650.pdf

651. 

A Tervhivatal elnökhelyettese megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének a dokumentális vizsgálatról készült jelentést. Az OTH elnöke közli, hogy a jelentésben említett hiányosságok kiküszöböléséről intézkedett. Ezt a címzett helyeslőleg tudomásul veszi (1963. november-december).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-71/1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
651.pdf

652. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke feljegyzéssel fordul az illetékes hatóságokhoz, melyben bérszintjének emelését kéri. A pénzügyminiszter helyettese az indokoltnak minősített kérés teljesítésére csak egy nagyobb körben létesítendő béremelés keretében lát lehetőséget (1963. december-1964. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-74-1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
652.pdf

653. 

Az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjének kérésére az Országos Találmányi Hivatal elnöke közli az OTH könyvtárának alapadatait (1964. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-1-1964.

Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
653.pdf

654. 

A Közalkalmazottak Szakszervezetének titkára levélben közli az OTH elnökével, hogy az Országos Találmányi Hivatal az "A" bércsoportba nyert besorolást, és ezáltal lehetőség nyílik a bérproblémák rendezésére (1964. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-51-1964.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
654.pdf

655. 

A Tervhivatal Titkárságának vezetője, véleményezés végett, megküldi az OTH Titkársága vezetőjének a Gazdasági Bizottság részére készített előterjesztés tervezetét, mely szerint az Országos Találmányi Hivatal felügyeletét az OMFB-nek kívánja átadni. Az Országos Találmányi Hivatal elnöke nem ért egyet ezzel a megoldással (1964. április-május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-54-1964.

A Hivatal
1957-1968
655.pdf

656. 

A Tervhivatal előterjesztése és határozati javaslata a Gazdasági Bizottsághoz az Országos Találmányi Hivatal és az Országos Mérésügyi Hivatal felügyelete tárgyában; tájékoztató a Gazdasági Bizottság üléséről (1964. május).
Gazdasági Bizottság, XIX-A-39-b-0125-1964.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
656.pdf

657. 

Az Akadémiai Kiadó főszerkesztőjének felkérésére az Országos Találmányi Hivatal osztályvezetője megküldi a hivatal hatáskörére, feladataira, szervezetére vonatkozó tájékoztatást (1964. június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-65-1964.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
657.pdf

658. 

Jósfay György: Használja ki a Szabadalmi Tár adta lehetőségeket! (Tájékoztatás a Szabadalmi Tár működéséről.)
Újítók Lapja, XVI. évf. 1964. július 10. 13. sz. 3. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
658.pdf

659. 

A Könnyűipari Minisztérium főosztályvezetője értesíti az OTH elnökét, hogy az iparjogvédelmi feladatok eredményesebb megvalósítása érdekében az illetékes kutatóintézetekre bízta a tárca iparjogvédelmi érdekeinek képviseletét. Az OTH elnöke helyesli ezt az intézkedést, és a minisztert is ilyen értelemben tájékoztatja (l965. január-február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-3-1965.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
1957-1968
659.pdf

660. 

3/1965. sz. elnöki utasítás. Az Országos Találmányi Hivatal műszaki könyvtárának működési szabályzata.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
660.pdf

661. 

Tasnádi Emil: Az iparjogvédelem 20 éve (1945-1965).
Szabadalmi Közlöny, 70. évf. 1965. 4. sz. 121-122. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
661.pdf

662. 

Hímer Zoltán: "Kiállítás húsz év magyar találmányaiból" a Műszaki Múzeumban.
Szabadalmi Közlöny, 70. évf. 1965. 11. sz. 404-405. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
662.pdf

663. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi észrevételeit - az iparjogvédelmi ügyekben beadott panaszok tárgyában készített legfelsőbb bírósági anyagról - a Legfelsőbb Bíróság elnökének (1965. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-83-1965.

Iparjogvédelem általában
Jogesetek
1957-1968
663.pdf

664. 

Mentsük meg a Szabadalmi Tárat! (a Szabadalmi Tár, kivonva a kezelésére illetékes Országos Találmányi Hivatal kezelése alól, az Országos Műszaki Könyvtár kezelésében nem jól használható).
Újítók Lapja, XVIII. évf. 1966. február 22. 4. sz. 7. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
664.pdf

665. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2012/1966. (VI. 12.) határozata a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos feladatokról: 7. b. a találmányi és újítási rendszer továbbfejlesztése; 17. az országos hatáskörű szervek új feladatkörének, ügyrendjének és hatáskörének megállapítása.
Határozatok Tára, XV. évf. 1966. június 12. 9. sz. 20-25. p.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
A Hivatal
1957-1968
665.pdf

666. 

Az Országos Találmányi Hivatal osztályvezetője megküldi a főhatóságoknak és az országos hatáskörű szerveknek a hivatal hatáskörére vonatkozó hatályos jogszabályok rendszerezett jegyzékét (1966. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-27-1966.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
666.pdf

667. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke intézménye létszámának emelését kéri a Tervhivatal elnökétől, a megnövekedett terhelésre hivatkozva, majd, válasz hiányában, kérését újabb indoklással megismétli (1966. november-1967. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-59-1966.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
667.pdf

668. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi, a Tervhivatal Titkárságának vezetője kérésére, a hivatal hatósági jogkörének jegyzékét (1967. március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-18-1967.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
668.pdf

669. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke beszámol az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének az OTH dokumentációs és információs feladatairól (1967. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-31-1966.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
669.pdf

670. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2016/1967. (IV. 22.) számú határozata a kormánynak közvetlenül alárendelt egyes országos hatáskörű szervek miniszteri felügyelet alá helyezéséről.
Határozatok Tára, XVI. évf. 1967. április 22. 10. sz. 43-44. p.

Rendeletek
A Hivatal
1957-1968
670.pdf

671. 

1003/1967. (IV. 22.) Korm. határozat egyes országos hatáskörű szervek működésével kapcsolatos jogszabályok módosításáról.
Magyar Közlöny, 1967. április 22. 26 sz. 243-244. p.

Rendeletek
A Hivatal
1957-1968
671.pdf

672. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének előterjesztése a hivatal feladatairól és hatásköréről, határozati javaslattal és kormányhatározat-tervezettel (1967. július-augusztus).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00281 1967. TÜK.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
672.pdf

673. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a kormány ülésén előadja "Az Országos Találmányi Hivatal feladatai és hatásköre" c. előterjesztést, melyet a jelenlevők - az OMFB elnökének ellenvetése ellenére - elfogadnak (1967. augusztus 17.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1967, 5. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
673.pdf

674. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2048/1967. (VIII. 20.) számú határozata az Országos Találmányi Hivatal feladatairól és hatásköréről.
Határozatok Tára, XVI. évf. 1967. augusztus 20. 28. sz.

Rendeletek
A Hivatal
1957-1968
674.pdf

675. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese megkeresi az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökét az Iparjogvédelmi Tanács tagjainak kinevezése ügyében, mellékelve a Tervhivatal Titkársága vezetőjének levelét, mely arról tudósít, hogy a Tervhivatal elnöke lemond e jogkör gyakorlásáról (1966. november-1967. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-32-1967.

Iparjogvédelem általában
Szervezet
1957-1968
675.pdf

676. 

Az MTA szabadalmaival kapcsolatban felmerülő kérdések rendezése tárgyában levélváltás az Országos Találmányi Hivatal és az Akadémia elnöke, valamint szabadalmi ügyintézője között. Az OTH tájékoztatója (1967. január-november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-3-1967.

Szabadalom
A Hivatal
Ügyvivők
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
676.pdf

677. 

A külkereskedelmi miniszter és az OTH elnöke az iparjogvédelmi szakemberek képzése és a szabadalmi ügyvivői tevékenység egyes kérdései tárgyában tesz előterjesztést a kormányhoz (1967. november-1968. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-26-1967.

Jogszabályalkotás
Ügyvivők
Oktatás
1957-1968
677.pdf

678. 

Az OMFB elnöke értesíti az Országos Találmányi Hivatal elnökét az 1968. évi költségvetési előirányzat jóváhagyásáról, és kéri a költségvetés összeállítására. Az OTH elnöke válaszában jelzi, hogy esetleg szükség lesz póthitelre (1967. december).
OTH elnöki iratok, XIX-a-9-a-74-1967.

Gazdálkodás
1957-1968
678.pdf

679. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az OMFB elnökétől póthitel biztosítását kéri szakértői vélemények díjazására. A válaszlevél utasítása szerint a vonatkozó okmányokat a Pénzügyminisztériumba kell beterjeszteni (1968. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-4-1968.

Gazdálkodás
1957-1968
679.pdf

680. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az építési és városfejlesztési miniszterhez írott levelében javasolja, hogy az iparjogvédelmi ügyekkel egy központi részleg foglalkozzék a minisztériumban (1968. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-11-1968.

Iparjogvédelem általában
1957-1968
680.pdf

681. 

A MTESZ főtitkára kéri az Országos Találmányi Hivatal elnökét, hogy az OTH szolgáltasson adatokat a találmányokról, szabadalmakról készülő reprezentatív kiadványhoz. A címzett válaszában megígéri a segítséget (1968. május, július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-47-1968.

Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
681.pdf

682. 

Levelezés a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője és az Országos Találmányi Hivatal elnöke között, az iparjogvédelmi illetékek felemelése tárgyában. Az OTH illetékeseinek feljegyzése az ügy elintézésének módozatairól (1968. május-december).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-26-1968.

Díjrendeletek
Iparjogvédelem általában
1957-1968
682.pdf

683. 

7/1968. sz. elnöki utasítás. Az Országos Találmányi Hivatal Szabadalmi Tárának működési szabályzata.
OTH elnöki utasítások.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
683.pdf