Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Sajtóügyek

Iparjogvédelem a Szabadalmi Hivatal működése idején 1896-1920

Az iparjogvédelem szakhatóságainak működésére vonatkozó levéltári dokumentumok

146. 

A Légrádi Testvérek cég részére a "Központi Értesítő" előállítási költségeire utalványozás.
K 231 - 1898 - 13 - 2235

Sajtóügyek
1896-1920
146.pdf

151. 

A Szabadalmi Hivatal elnökének felhatalmazása az Ausztriával közös egyetértéssel adományozott szabadalmak ügyében hozott elvi jelentőségű határozatok sajtóközlésének engedélyezésére.
K 231 - 1898 - 13 - 75589

Szabadalom
A Hivatal
Sajtóügyek
1896-1920
151.pdf

Iparjogvédelem a Szabadalmi Bíróság működése idején 1944-ig

Az iparjogvédelem szakhatóságainak működésére vonatkozó levéltári dokumentumok

244. 

Szabadalmi leírások nyomdai előállítására és a rajzmellékletek sokszorosítására kötött szerződések meghosszabbításához hozzájárulás.
K 27 - 1937. március 12. 28. napirendi pont.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1921-1944
244.pdf

Az újítómozgalom kibontakoztatása (1949-1956)

Az iparjogvédelem intézményrendszere és szabályozása

388. 

Tájékoztató a Szabadalmi Közlöny megjelenéséről, a közzétett szabadalmak osztályozási rendszeréről.
Újítók Lapja, II. évf. 1950. 2. sz. 36. p.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1949-1956
388.pdf

Az újítómozgalom kibontakozása, feltételrendszere

472. 

Ötéves az Újítók Lapja.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 3. sz. 3. p., 4. sz. 10. p.

Újítások
Sajtóügyek
1949-1956
472.pdf

487. 

"Felhívás a műszaki tájékoztatás hatékonyabb igénybevételéről"; az Országos Műszaki Könyvtár felhívja az illetékes műszakiak figyelmét az általa szerkesztett Műszaki Lapszemlékre, melyek tájékoztatást adnak a külföldön elért technikai eredményekről.
Tervgazdasági Értesítő, VIII. évf. 1956. május 12.

Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1949-1956
487.pdf

Az Országos Találmányi Hivatal szervezete és tevékenysége az 1960-as évek végéig (1957-1968)

Az újítómozgalom

571. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az Újítók Lapja támogatására kér engedélyt a Tervhivataltól; az Elnöki Főosztály vezetője azonban elutasítja a kérést (1958. január-március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-30-1958.

Újítások
Sajtóügyek
1949-1956
571.pdf

593. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a Lapkiadó Vállalat igazgatójának címzett levelében az Újítók Lapja honoráriumkeretének felemelését kéri, a lap kibővült feladatkörére hivatkozva (1964. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-48-1964.

Újítások
Gazdálkodás
Sajtóügyek
1957-1968
593.pdf

Az OTH szervezete és működése

647. 

Az OTH elnöke értesíti a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetőjét, hogy az intézmény szervezetén belül Sajtó és Tájékoztatási Osztály alakult (1963. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-13-1963.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1957-1968
647.pdf

650. 

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetője levélben tájékoztatja a Szabadalmi Közlöny szerkesztőjét az újságírók alkalmazásával kapcsolatban elrendelt korlátozásokról (1963. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-59-1963.

Szervezet
Sajtóügyek
1957-1968
650.pdf

Iparjogvédelem Magyarországon a gazdasági válság kibontakozásáig (1969-1982)

Jogszabályalkotás

735. 

A Tudománypolitikai Bizottság munkatársa megküldi a Határozatok Tára szerkesztőségének, megjelentetés végett, a vállalati iparjogvédelmi munka fejlesztéséről hozott, 30.015/1979. TPB sz. határozatot, a mellékleteként szereplő "Irányelvekkel a vállalati iparjogvédelmi munka fejlesztéséről" című dokumentummal együtt (1979. június-július).
Tudománypolitikai Bizottság. Bizalmas iratok,

Rendeletek
Iparjogvédelem általában
Sajtóügyek
1969-1982
735.pdf

Az Országos Találmányi Hivatal működése

815. 

Az Országos Találmányi Hivatal Elnöki Titkárság vezetője megküldi az Elnöki Kollégium résztvevőinek, illetve az Újítók Lapja főszerkesztőjének a Kollégium ülésén megtárgyalásra kerülő két napirendi pont anyagát: "A hivatali ügymenet vizsgálata és javaslat a korszerűsítéshez szükséges szervezeti és munkaszervezési intézkedésekre" és "A szabadalmi ügyintézés fejlesztésére tett intézkedések tapasztalatai" (1981. október).
OTH elnöki levelezés, 177/1981.

Szabadalom
Szervezet
Engedélyezési eljárás
Sajtóügyek
1969-1982
815.pdf

Iparjogvédelmi tájékoztatás

823. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke bejelenti a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala vezetőjének, hogy az OTH lemond az Újítók Lapja felett gyakorolt formális felügyeleti jogáról (1970. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-31-1968.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1969-1982
823.pdf

824. 

Az Újítók Lapja 1971. január elsejétől a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület - a MTESZ tagegyesülete - lapja.
Újítók Lapja, XXIII. évf. 1971. január 12. 1. sz.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1969-1982
824.pdf

833. 

Az Országos Találmányi Hivatal és az Újítók Lapja szerkesztősége az iparjogvédelmi tájékoztatás színvonalának emelése érdekében szerződésben kötelezi el magát szorosabb együttműködésre.
Újítók Lapja, XXXI. évf. 1979. január 6. 1. sz.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1969-1982
833.pdf

836. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke tájékoztatja a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnökhelyettesét, majd az OMFB elnökét, hogy az Újítók Lapja 1980. január 1-jétől ismét az OTH Lapja lesz. Az átvételről belső jelentés készült (1979. november-1980. január).
OTH elnöki levelezés, 93/1979.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1969-1982
836.pdf

837. 

Tájékoztató közlemény, az Országos Találmányi Hivatalban 1980. március 17-én tartott sajtókonferenciáról.
Szabadalmi Közlöny, 85. évf. 1980. 4. sz. 242-243. p.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1969-1982
837.pdf

Az iparjogvédelmi rendszer szervezeti és jogszabályi változásai (1983-1989)

Nemzetközi kapcsolatok

876. 

Sajtóközlemény az Országos Találmányi Hivatalban 1983. április 12-14. között tartott KGST szakértői értekezletről.
Szabadalmi Közlöny, 88. évf. 1983. 5. sz. 325. p.

Nemzetközi kapcsolatok
Sajtóügyek
1983-1989
876.pdf

Iparjogvédelmi tájékoztatás, a szabadalmi információs központ megalakítása

900. 

A Népszava Lap- és Könyvkiadó igazgatója az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez intézett levelében rögzíti a megállapodást, melynek értelmében az OTH átveszi az Újítási Magazint (1983. december).
OTH elnöki levelezés, 215/1983.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
900.pdf

902. 

A Népszava Lap- és Könyvkiadó igazgatója megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének az Újítási Magazin kiadványra vonatkozó szerződést. Az OTH elnökhelyettese a kiadás költségeihez az Iparügyi Minisztérium támogatását kéri (1984. október-november).
OTH elnöki levelezés, 193/1984.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
902.pdf

905. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi az MSZMP KB Gazdaságpolitikai Osztály munkatársának az Újítók Lapja tervezett átalakításáról készített feljegyzését (1985. december).
OTH elnöki levelezés, 174/1985.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
905.pdf

906. 

Az Újítók Lapja közli olvasóival, hogy a következő évtől Siker Magazin címmel, gazdagabb tartalommal jelenik meg.
Újítók Lapja, XXXVII. évf. 1985. december 23. 24. sz. 5. p.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
906.pdf

907. 

Pusztai Gyula, az Országos Találmányi Hivatal elnöke, a Siker első számában közölt köszöntőjében méltatja a lap formai és tartalmi megújulását.
Siker, XXXVIII. évf. 1986. január, 1. sz.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
907.pdf

909. 

Meghívó a Siker Magazin szerkesztőbizottsági ülésére. A meghívóhoz csatolva a lap célkitűzéseit és szerkesztési irányelveit tartalmazó dokumentum (1986. március).
OTH elnöki levelezés, 46/1986.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
909.pdf

911. 

A Magyar Televízió "Felkínálom" szerkesztősége - hivatkozva az addig bevált együttműködésre - anyagi, erkölcsi és szakmai támogatást kér és kap az Országos Találmányi Hivataltól. Az együttműködés koordinálására a Szabadalmi Információs Központ igazgatója kap megbízást (1987. április-június).
OTH elnöki levelezés, 93/1987.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
911.pdf

915. 

Az MTA elnökhelyettesének megkeresésére reflektálva az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese levélben fejezi ki meggyőződését, hogy - mivel a Magyar Tudományban az OTH anyagi támogatásával innovációs rovat indul - szorosabb lesz az együttműködés a két intézmény között (1987. november-december).
OTH elnöki levelezés, 239/1987.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1983-1989
915.pdf

920. 

A Szabadalmi Közlöny 1990. évi első számában a szerkesztőbizottság megemlékezik a lap közelmúltban bekövetkezett tartalmi és formai fejlődéséről, valamint küszöbön álló megújításáról.
Szabadalmi Közlöny, 95. évf. 1990. 1. sz. 2. p.

Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
920.pdf