Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Az újítómozgalom kibontakoztatása (1949-1956)

Átfogó jogszabályok iparjogvédelmi vonatkozásai

518. 

A polgári perrendtartásról készült 1952:III. tv. miniszteri indokolása: általános indokolás; országgyűlési tárgyalás.
Országgyűlési Irományok, 1949-1953. 2. k. 56. sz. 68-70. p.
Országgyűlési Napló, 1949-1953. 2. k. 50. ülés, 1952. május 29. 1047-1074 p.

Jogszabályalkotás
1949-1956
518.pdf

519. 

1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról, 11. §, 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1952. 7-9. p.

Törvények
1949-1956
519.pdf

520. 

A polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról készült 1954:VI. tv. miniszteri indoklása: a 10. § miniszteri indoklása.
Országgyűlési Irományok, 1953-1958. 1. k. 9. sz. 113. p.

Jogszabályalkotás
1949-1956
520.pdf

521. 

1954. évi VI. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. tv. módosításáról, 6. §, 10. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1954. 62-63. p.

Törvények
1949-1956
521.pdf

522. 

1954. évi 18. számú törvényerejű rendelet a polgári perrendtartás módosításáról szóló 1954:VI. tv. hatálybalépéséről és végrehajtásáról, 4. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1954. 172. p.

Törvények
1949-1956
522.pdf

523. 

1955. évi 21. számú törvényerejű rendelet a bírósági végrehajtásról, 60. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1955. 35., 42. p.

Törvények
1949-1956
523.pdf