Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

Szervezet

Iparjogvédelem a Szabadalmi Hivatal működése idején 1896-1920

Az iparjogvédelem szakhatóságainak működésére vonatkozó levéltári dokumentumok

154. 

A Szabadalmi Hivatal tagjainak meghívása műszaki kísérletekhez.
K 231 - 1899 - 13 - 25781

A Hivatal
Szervezet
1896-1920
154.pdf

A magyar iparjogvédelmi hatóságok tisztségviselőire vonatkozó levéltári dokumentumok

167. 

Az 1895:XXXVII. tc. rendelkezései alapján az 1896. március 1-jén megalakuló Szabadalmi Tanács és Szabadalmi Hivatal személyzetének kinevezése.
K 27 - 1896. február 8. 1. napirendi pont.

Törvények
Szervezet
1896-1920
167.pdf

168. 

Javaslat dr. Wetzel Gyula szabadalmi hivatali elnöki, Galánfi Sándor alelnöki, dr. Kósa Zsigmond magasabb fizetési osztályú bírói és Virág József bírói kinevezésére.
K 27 - 1898. november 30. 10. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
168.pdf

169. 

Miniszteri tanácsosi cím és jelleg adományozása Galánfi Sándor, a Szabadalmi Hivatal alelnöke részére.
K 27 - 1905. január 6. 23. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
169.pdf

170. 

Javaslat dr. Bittó Béla és Menczer Árpád magasabb fizetési osztályú szabadalmi bírói, Jendrassik Kornél szabadalmi bírói, Fleischer József és Bartal Aurél albírói kinevezésére.
K 27 - 1907. július 3. 4. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
170.pdf

171. 

Miniszteri tanácsosi cím adományozása Pompery Elemér és dr. Kósa Zsigmond szabadalmi bírák részére.
K 27 - 1909. január 30. 9. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
171.pdf

172. 

Segédhivatali igazgatói cím adományozása Urtika Kálmán szabadalmi hivatali tiszt részére.
K 27 - 1909. január 30. 10. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
nincs megfelelő pdf

173. 

Fittler Imre felmentése, Mennyey László szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezése.
K 27 - 1911. október 17. 63. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
173.pdf

174. 

Előterjesztés dr. Perlmutter Alfréd szabadalmi albíró szabadalmi bírói kinevezésére.
K 27 - 1912. február 26. 72. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
174.pdf

175. 

Javaslat Przyborski Ottó és Körös László szabadalmi albírói kinevezésére.
K 27 - 1912. május 4. 42. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
175.pdf

176. 

Előterjesztés dr. Papp László szabadalmi albírói kinevezésére.
K 27 - 1912. október 23. 17. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
176.pdf

177. 

Előterjesztés Galánfi Sándor szabadalmi hivatali elnöki, Major Tibor alelnöki, Bruckmüller Ferenc bírói és Fleischer József albírói kinevezésére.
K 27 - 1912. október 24. 45. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
177.pdf

178. 

Havass Károly felmentése és dr. Schuster Rudolf szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezése.
K 27 - 1913. október 23. 16. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
178.pdf

179. 

Előterjesztés Asbóth Emil szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezésére.
K 27 - 1914. május 14. 7. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
179.pdf

180. 

Előterjesztés dr. Schuster Rudolf szabadalmi tanácsi elnöki és dr. Nitsche Győző szabadalmi hivatali elnöki kinevezésére.
K 27 - 1915. március 12. 7. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
180.pdf

181. 

Stojanovic Milán felmentése, Accurti Milán szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezése.
K 27 - 1915. április 19. 2. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
181.pdf

182. 

Előterjesztés Bánki Donát, dr. Szarvassy Imre, Rejtő Sándor, Wittmann Ferenc szabadalmi tanácsi ülnökök további ötévi kinevezésére.
K 27 - 1916. február 24. 15. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
182.pdf

183. 

Előterjesztés Jendrassik Kornél szabadalmi bíró felsőbb fizetési osztályba sorolására és Przyborski Ottó szabadalmi albíró bírói kinevezésére.
K 27 - 1917. július 27. 29. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
183.pdf

184. 

Előterjesztés dr. Lallosovits János felmentésére, dr. Bocskor Antal szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezésére.
K 27 - 1917. november 15. 11. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
184.pdf

185. 

Javaslat dr. Schuster Rudolf, a Szabadalmi Tanács elnöke részére nemesség, dr. Nitsche Győző, a Szabadalmi Hivatal elnöke részére kitüntetés és dr. Pechár Kornél szabadalmi hivatali levéltárnok részére cím adományozására.
K 27 - 1918. január 23. 13. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
185.pdf

186. 

Előterjesztés Kolos Jenő felmentésére és dr. Adolf Sebestyén szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezésére.
K 27 - 1918. március 7. 11. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
186.pdf

187. 

Javaslat dr. Bittó Béla szabadalmi bíró részére miniszteri tanácsosi cím adományozására.
K 27 - 1918. június 6. 56. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
187.pdf

188. 

Dr. Gridi Papp Imre és dr. Bella János szabadalmi tanácsosi kinevezése.
K 27 - 1919. január 21. 30. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
188.pdf

189. 

Dr. Gaigner Miklós szabadalmi tanácsi ülnöki kinevezése.
K 27 - 1919. december 9. 9. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
189.pdf

190. 

Előterjesztés dr. Bérczi Antal szabadalmi bírói kinevezésére.
K 27 - 1920. október 1. 6. napirendi pont.

Szervezet
1896-1920
190.pdf

Iparjogvédelem a Szabadalmi Bíróság működése idején 1944-ig

Publikált iparjogvédelmi jogszabályok

227. 

1927:XX. tc. A Magyar Királyi Szabadalmi Felsőbíróság megszüntetése és kapcsolatos rendelkezések tárgyában.
Magyar Törvénytár 1927. évi törvénycikkek.
Franklin Társulat, Budapest, 1928, 382-384. p.
19. sz. miniszteri indokolás.
Képviselőházi Irományok 1927-1932, I. kötet, 319-320. p.
Képviselőházi általános és részletes tárgyalás: 62. sz. ülés.
Képviselőházi Napló 1927-1932, V. kötet, 148-149. p.

Törvények
Szervezet
1921-1944
227.pdf

230. 

1933:XX. tc. A magyar királyi Szabadalmi Bíróság bíráinak és hivatalnokainak felelősségéről.
Magyar Törvénytár 1933. évi törvénycikkek.
Franklin Társulat, Budapest, 1934. 153-155. p.
Törvényjavaslat miniszteri indokolással,
az igazságügyi, valamint a közgazdasági és közlekedésügyi bizottság 559. sz. együttes jelentése.
K 2 - A - XIV. 1 - 45 (1933)
Képviselőházi általános és részletes vita: 203. sz. ülés.
Képviselőházi Napló 1931-1936, XVII. kötet, 405. p.

Törvények
Szervezet
1921-1944
230.pdf

Külföldi iparjogvédelmi szervezetekkel való kapcsolat levéltári dokumentumai

257. 

Szabadalmi bírák kiküldése Németországba, tanulmányútra.
K 69 - 1937 - 54882

Szervezet
Nemzetközi kapcsolatok
1921-1944
257.pdf

A magyar iparjogvédelmi hatóságok tisztségviselőire vonatkozó levéltári dokumentumok

261. 

Előterjesztés Imre László, Lechner Egon és dr. Vásárhelyi László szabadalmi hivatali bírói kinevezésére.
K 27 - 1921. január 4. 4. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
261.pdf

262. 

Előterjesztés Pompéry Elemér szabadalmi bírósági alelnöki kinevezésére.
K 27 - 1921. június 3. 33. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
262.pdf

263. 

Előterjesztés Póka-Pivny Aladár és Szabó Sándor szabadalmi bírói kinevezésére.
K 27 - 1922. január 24. 10. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
263.pdf

264. 

Előterjesztés Pompéry Elemér szabadalmi bírósági alelnöki, dr. Kósa Zsigmond alelnöki, Staibl Andor szabadalmi bíró magasabb fizetési osztályba való kinevezésére (indokolással).
K 27 - 1922. július 7. 47. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
264.pdf

265. 

Javaslat Stricker Miklós szabadalmi levéltárnoki és Kaufmann Frigyes szabadalmi bírósági főtiszti kinevezésére.
K 27 - 1922. július 21. 22. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
265.pdf

266. 

Előterjesztés Harausz Gyula szabadalmi bíró magasabb fizetési osztályba való kinevezésére.
K 27 - 1923. február 16. 34. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
266.pdf

267. 

Előterjesztés dr. Koós Emil kúriai bírói alkalmazása tartamára, szabadalmi felsőbírósági ülnöki kinevezésére.
K 27 - 1926. május 21. 25. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
267.pdf

268. 

Előterjesztés Schilling Zoltán szabadalmi bírósági elnöki kinevezésére.
K 27 - 1928. június 22 29. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
268.pdf

269. 

Minisztertanácsi előterjesztés: Póka-Pivny Aladár magasabb fizetési fokozatú szabadalmi bírói, Séthy Imre és dr. Lengyel Béla szabadalmi bírói kinevezésére (indokolással).
K 27 - 1934. május 5. 30. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
269.pdf

270. 

Minisztertanácsi előterjesztés: Szabó Sándor magasabb fizetési fokozatú szabadalmi bírói és dr. Hermann Erich szabadalmi bírói kinevezésére (indokolással).
K 27 - 1936. április 29. 77. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
270.pdf

271. 

Minisztertanácsi előterjesztés: A Szabadalmi Bíróság negyvenéves évfordulója alkalmából Bittó Béla, Bedőházy-Przyborski Ottó, dr. Haraus Gyula és Bérczi Antal szabadalmi bírák kitüntetésére, illetve cím és jelleg adományozására (indoklással).
K 27 - 1936. június 18. 93. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
271.pdf

272. 

Minisztertanácsi előterjesztés: A Szabadalmi Bíróság negyvenéves évfordulója alkalmából kitüntetés adományozására dr. Mayer Béla szabadalmi bírósági alelnök részére.
K 27 - 1936. június 22. 15. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
272.pdf

273. 

Előterjesztés és minisztertanácsi előterjesztés dr. Krasznay Mihály szabadalmi bírói kinevezésére.
K 27 - 1943. augusztus 10. 17. napirendi pont.

Szervezet
1921-1944
273.pdf

Konszolidáció a második világháború után (1945-1948)

A magyar Szabadalmi Bíróság szervezete, működése, díjak, illetékek

326. 

Az ideiglenes nemzeti kormány 8.910/1945. (X. 5.) M. E. számú rendelete a Szabadalmi Bíróságnál tanácselnöki állás szervezése tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1945. 144. sz. 2. p.

Rendeletek
Szervezet
1945-1948
326.pdf

334. 

Az iparügyi miniszter 25.300/1947. Ip. M. számú rendelete a műszaki képesítésű szabadalmi bírák képesítése tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1947. 171. sz. 2051. p.

Rendeletek
Szervezet
Oktatás
1945-1948
334.pdf

335. 

A Magyar Köztársaság kormányának 11.080/1947.
(IX. 17.) Korm. számú rendelete a szabadalmi bírák és szabadalmi ügyvivők képesítése tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1947. 209-210. sz. 2617-2618. p.

Rendeletek
Szervezet
Ügyvivők
Oktatás
1945-1948
335.pdf

336. 

Az iparügyi miniszter 30.800/1947. (X. 12.) Ip. M. számú rendelete a szabadalmi bírák és szabadalmi ügyvivők képesítése tárgyában.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1947. 232. sz. 2761-2767. p.

Rendeletek
Szervezet
Ügyvivők
Oktatás
1945-1948
336.pdf

337. 

A Szabadalmi Bírói és Ügyvédi Vizsgálóbizottság tagjainak kinevezése.
Szabadalmi Közlöny, 52. évf. 1947. november 15. 22. sz. 134. p.

Szabadalom
Szervezet
1945-1948
337.pdf

Az Országos Találmányi Hivatal megalakulása

354. 

Az iparügyi tárca előterjesztése a Minisztertanácshoz szabadalmi bírói állások betöltése tárgyában.
A Minisztertanács elfogadta az előterjesztést (1947. december).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1947. 52. napirendi pont

Szervezet
1945-1948
354.pdf

Az újítómozgalom kibontakoztatása (1949-1956)

Az iparjogvédelem intézményrendszere és szabályozása

368. 

Előterjesztés a Minisztertanácshoz az Országos Találmányi Hivatal szervezetéről és ügyrendjéről készült rendelettervezet tárgyában, melyet módosításokkal a Minisztertanács elfogadott.
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1949. 2. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
Szervezet
1949-1956
368.pdf

369. 

A Magyar Köztársaság kormányának 600/1949. Korm. számú rendelete az Országos Találmányi Hivatal szervezetének és ügyrendjének megállapításáról.
Magyar Közlöny. Rendeletek Tára, 1949. 17. sz. 142. p.

Rendeletek
Szervezet
1949-1956
369.pdf

381. 

Kimutatás a Szabadalmi Bíróság alkalmazottainak illetményeiről (1949. május).
Miniszterelnökség, XIX-A-1-j-XIII-3455-1949.

Szervezet
Gazdálkodás
Adatszolgáltatás (jelentések)
1949-1956
381.pdf

395. 

Az OTH mezőgazdasági osztályának megalakulása.
Újítók Lapja, VI. évf. 1954. 1. sz. 10-11. p.

Szervezet
1949-1956
395.pdf

Az Országos Találmányi Hivatal szervezete és tevékenysége az 1960-as évek végéig (1957-1968)

Jogszabályalkotás

543. 

Az igazságügy-miniszterhelyettes az Országos Találmányi Hivatal elnökének állásfoglalását kéri az iparjogvédelmi ügyekben eljáró tanács összetételére vonatkozó tervezett jogszabály módosításával kapcsolatosan. A válaszlevél után az Igazságügyi Minisztériumban megbeszélésre kerül sor (1965. március-április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-12-1965.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
Szervezet
1957-1968
543.pdf

Nemzetközi kapcsolatok

606. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke levélben kéri az Országos Tervhivatal elnökét, hogy engedélyezze az OTH két munkatársának kiküldését az ipari tulajdon védelmére alakult Berni Unió kongresszusára (1957. április).
Országos Tervhivatal, XIX-A-16-b/12/23d-1957.

Iparjogvédelem általában
Szervezet
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
606.pdf

617. 

A Tervhivatal elnöke megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének a külkereskedelmi miniszter helyettese levelét, melyben kéri, hogy magyar szakemberek csak akkor fogadják el kapitalista cégek meghívását, ha az ott-tartózkodás költségei belföldről fedezhetőek (1961. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-50-1961.

Szervezet
Gazdálkodás
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
617.pdf

Az OTH szervezete és működése

627. 

A Gazdasági Bizottság 10.112/1957. sz. határozata az OTH szervezetéről és létszámáról (1957. január 1.).
Országos Tervhivatal, XIX-A-16-b-2-Z 1957.

Szervezet
1957-1968
627.pdf

628. 

Az OTH elnöke javaslatot tesz a Tervhivatal elnökének az OTH Iparjogvédelmi Tanácsának kiegészítésére (1957. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-11-1957.

Szervezet
1957-1968
628.pdf

638. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese a hivatal új feladataira való tekintettel a Pénzügyminisztériumtól létszámemelésre kér lehetőséget, majd kérése kedvező elbírálásáról a Tervhivatal értesíti. Ezután újabb létszámfejlesztési kérelemre kerül sor, majd az OTH - tekintettel a megnövekedett létszámra - a Fővárosi Tanács VB elnökhelyettesétől újabb helyiségeket igényel (1959. június-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-123-1959.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
638.pdf

643. 

A Tervhivatal főosztályvezetője az Országos Találmányi Hivatal Terv Főosztályához küldött megkeresésében a képesítéshez kötött munkakörökről kér felvilágosítást. Az OTH elnöke beszámol az idevonatkozó jogi szabályozásról (1961. július-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-54-1961.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
643.pdf

647. 

Az OTH elnöke értesíti a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetőjét, hogy az intézmény szervezetén belül Sajtó és Tájékoztatási Osztály alakult (1963. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-13-1963.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1957-1968
647.pdf

648. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a pénzügyminiszterhez fordul, kérve, hogy tekintettel az intézmény dolgozóinak nyomasztó bérviszonyaira, tegye lehetővé a státus-, illetve bérügyek rendezését. A miniszterhelyettes negatív válasza után a Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkárát keresi meg (1963. június-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-39-1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
648.pdf

649. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese a Pénzügyminisztériumhoz fordul azzal a kéréssel, hogy a Jogi és Nemzetközi Osztály vezetői állásának önálló osztályvezetői állássá történő átszervezéséhez járuljon hozzá. A Pénzügyminisztérium illetékes osztályvezetője válaszlevelében nemleges választ közöl (1963. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-46-1963.

Szervezet
1957-1968
649.pdf

650. 

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetője levélben tájékoztatja a Szabadalmi Közlöny szerkesztőjét az újságírók alkalmazásával kapcsolatban elrendelt korlátozásokról (1963. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-59-1963.

Szervezet
Sajtóügyek
1957-1968
650.pdf

651. 

A Tervhivatal elnökhelyettese megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének a dokumentális vizsgálatról készült jelentést. Az OTH elnöke közli, hogy a jelentésben említett hiányosságok kiküszöböléséről intézkedett. Ezt a címzett helyeslőleg tudomásul veszi (1963. november-december).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-71/1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
651.pdf

652. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke feljegyzéssel fordul az illetékes hatóságokhoz, melyben bérszintjének emelését kéri. A pénzügyminiszter helyettese az indokoltnak minősített kérés teljesítésére csak egy nagyobb körben létesítendő béremelés keretében lát lehetőséget (1963. december-1964. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-74-1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
652.pdf

654. 

A Közalkalmazottak Szakszervezetének titkára levélben közli az OTH elnökével, hogy az Országos Találmányi Hivatal az "A" bércsoportba nyert besorolást, és ezáltal lehetőség nyílik a bérproblémák rendezésére (1964. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-51-1964.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
654.pdf

667. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke intézménye létszámának emelését kéri a Tervhivatal elnökétől, a megnövekedett terhelésre hivatkozva, majd, válasz hiányában, kérését újabb indoklással megismétli (1966. november-1967. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-59-1966.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
667.pdf

675. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese megkeresi az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökét az Iparjogvédelmi Tanács tagjainak kinevezése ügyében, mellékelve a Tervhivatal Titkársága vezetőjének levelét, mely arról tudósít, hogy a Tervhivatal elnöke lemond e jogkör gyakorlásáról (1966. november-1967. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-32-1967.

Iparjogvédelem általában
Szervezet
1957-1968
675.pdf

Iparjogvédelem Magyarországon a gazdasági válság kibontakozásáig (1969-1982)

Az Országos Találmányi Hivatal tevékenységére vonatkozó jelentések

762. 

A Kormány Titkársága vezetőjének felkérésére az Országos Találmányi Hivatal összeállítja szervezetére és működésére vonatkozó anyagát az "Államigazgatás A-Z-ig" című államigazgatási enciklopédiában való megjelentetés céljából (1971. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-59-1971.

A Hivatal
Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
1969-1982
762.pdf

764. 

Átfogó jelentés az Országos Találmányi Hivatal múltja, feladatai, hatásköre, gazdasági rendszere, szervezete, személyzete, bel- és külföldi kapcsolatai, dologi ügyei, célkitűzései tárgyában (a jelentéshez nincs kísérőirat) (1974).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-83-1974.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
Nemzetközi kapcsolatok
Adatszolgáltatás (jelentések)
1969-1982
764.pdf

Az Országos Találmányi Hivatal működése

792. 

A Művelődésügyi Minisztérium Titkársága vezetőjének megkeresésére az Országos Találmányi Hivatal Titkárságának vezetője levélben javaslatot tesz egy munkatársra, akit az OTH a Szerzői Jogi Szakértői Testületbe kíván delegálni (1970. május-június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-59-1970.

A Hivatal
Szervezet
1969-1982
792.pdf

800. 

9/1975. sz. elnöki utasítás a szabadalmi és védjegyügyekben eljáró tanácsok tagjainak kijelöléséről.
OTH elnöki utasítások, 1975. december 31.

Szabadalom
Védjegy
Szervezet
Engedélyezési eljárás
1969-1982
800.pdf

810. 

Személyi változások az Országos Találmányi Hivatalban.
Az OTH belső tájékoztatója, 111. sz.
1980. július-augusztus.

Szervezet
1969-1982
810.pdf

812. 

4/1981. sz. elnöki utasítás: az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzata.
OTH elnöki utasítások, 1981. április.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1969-1982
812.pdf

815. 

Az Országos Találmányi Hivatal Elnöki Titkárság vezetője megküldi az Elnöki Kollégium résztvevőinek, illetve az Újítók Lapja főszerkesztőjének a Kollégium ülésén megtárgyalásra kerülő két napirendi pont anyagát: "A hivatali ügymenet vizsgálata és javaslat a korszerűsítéshez szükséges szervezeti és munkaszervezési intézkedésekre" és "A szabadalmi ügyintézés fejlesztésére tett intézkedések tapasztalatai" (1981. október).
OTH elnöki levelezés, 177/1981.

Szabadalom
Szervezet
Engedélyezési eljárás
Sajtóügyek
1969-1982
815.pdf

820. 

Az OMFB elnöke megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének az OTH hatékonyabb működése és áttekinthetőbb szervezeti felépítése kialakítása érdekében tartott vizsgálatot előkészítő megbeszélésről készült emlékeztetőt, majd a vizsgálat eredményeiről készült tájékoztatót (1982. december-1983. április).
OTH elnöki levelezés, 216/1982.

Szervezet
Gazdálkodás
1969-1982
1983-1989
820.pdf

Iparjogvédelmi tájékoztatás

831. 

3/1978. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal tájékoztatási feladatairól és szervezetéről.
OTH elnöki utasítások, 1978. július.

A Hivatal
Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
1969-1982
831.pdf

Az iparjogvédelmi rendszer szervezeti és jogszabályi változásai (1983-1989)

Az Országos Találmányi Hivatal működése

923. 

3/1984. sz. elnöki utasítás az Elnöki Kollégium működéséről.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
1983-1989
923.pdf

926. 

4/1985. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
926.pdf

932. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének 2/1986. (Sz. K. 12.) sz. utasítása az Újítási és Találmányi Szakértői Testület létrehozásáról és működéséről.
Szabadalmi Közlöny, 91. évf. 1986. 12. sz. 1239-1240. p.

A Hivatal
Szervezet
1983-1989
932.pdf

937. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Minisztertanács Titkársága vezetőjének az OTH hatásköre, belső szervezete és működése korszerűsítésének vizsgálatáról készült jelentést (1987. augusztus-szeptember).
OTH elnöki iratok, 118/1987.

A Hivatal
Szervezet
Adatszolgáltatás (jelentések)
1983-1989
937.pdf

940. 

3/1988. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetben való közzétételéről.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
940.pdf

943. 

Az OMFB elnöke számára készített áttekintés az Országos Találmányi Hivatal szervezetéről és feladatköréről (1988. október).
OTH elnöki levelezés, 166/1988.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
943.pdf

944. 

4/1989. sz. elnöki utasítás az Országos Találmányi Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Szervezet
Gazdálkodás
1983-1989
944.pdf