Jogszabályalkotás Iparjogvédelem általálban A Hivatal Tájékoztatás(könyvtár)

1957-1968

Az Országos Találmányi Hivatal szervezete és tevékenysége az 1960-as évek végéig (1957-1968)

Jogszabályalkotás

524. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Tervhivatal elnökének az iparjogvédelmi ügyekben elmulasztott cselekmények pótlásával kapcsolatos rendelettervezetet a Minisztertanácshoz való előterjesztés végett (1957. január-február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-14-1957.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
1957-1968
524.pdf

525. 

Az Országos Tervhivatal elnökének előterjesztése a Kormányhoz az iparjogvédelmi ügyekben elmulasztott cselekmények pótlásával kapcsolatos rendelettervezet tárgyában.
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00151-1957. TÜK.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
1957-1968
525.pdf

526. 

12/1957. (II. 28.) Korm. számú rendelet az iparjogvédelmi ügyekben elmulasztott cselekmények pótlásáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 253. p.

Törvények
Iparjogvédelem általában
1957-1968
526.pdf

527. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke javaslattal fordul a külkereskedelmi miniszterhez a szabadalmi ügyvivők képzése, és az ügyvivői hálózat kiszélesítése érdekében (1957. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-115-1957.

Ügyvivők
Oktatás
1957-1968
527.pdf

528. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke kéri a Tervhivatal elnökét, hogy a szabadalmi ügyvivők képesítéséről, működési jogosítványáról és fegyelmi szabályzatáról készített rendelettervezetet fogadja el és adja ki (1957. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-99-1957.

Jogszabályalkotás
Ügyvivők
Oktatás
1957-1968
528.pdf

529. 

1/1957. (X. 8.) O. T. számú rendelet a szabadalmi ügyvivők képesítéséről, működési jogosítványáról és fegyelmi szabályzatáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 642-645. p.

Rendeletek
Ügyvivők
Oktatás
1957-1968
529.pdf

530. 

14/1958. (VIII. 17.) P. M. számú rendelet az ipari tulajdonjoggal kapcsolatos egyes okiratok és eljárások illetékének módosításáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1958. 318-319. p.

Díjrendeletek
Iparjogvédelem általában
1957-1968
530.pdf

531. 

72/1958. (XII. 31.) Korm. számú rendelet az új termelői árrendszer bevezetésével érintett újítási és feltalálói díjak felülvizsgálatáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1958. 282. p.

Díjrendeletek
Szabadalom
Újítások
1957-1968
531.pdf

532. 

13/1959. (IV. 22.) P. M. számú rendelet az Országos Találmányi Hivatal előtti eljárás illetékéről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1959. 329-330. p.

Díjrendeletek
Iparjogvédelem általában
Engedélyezési eljárás
1957-1968
532.pdf

533. 

A Kormány Titkársága azzal a kéréssel küldi meg az Országos Találmányi Hivatal elnökének a kiadásra tervezett hatályos jogszabályok jegyzékét, hogy az OTH közölje véleményét az illetékességébe tartozó jogszabályokról. Az OTH főelőadója a felkérésnek eleget tesz (1959. április-május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-68-1959.

Jogszabályalkotás
1957-1968
533.pdf

534. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a Kormány Titkársága megkeresése alapján véleményezi a Fővárosi Tanács V. B. felterjesztésében foglaltakat az 1957:32. tvr. értelmében a disszidált személyek feltalálói díjra való igényjogosultságával kapcsolatban. Az OTH elnöke, a Kormány Titkársága állásfoglalásának megfelelően, e tárgyban elnöki utasítást ad ki (1959. augusztus-1960. június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-129-1959.

Rendeletek
Díjrendeletek
Szabadalom
1957-1968
534.pdf

535. 

1961. évi 1. számú törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között, a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi védjegyek elsőbbségi határidejének meghosszabbítása és az ipari tulajdonjogot érintő egyéb kérdések tárgyában Berlinben, 1960. évi január hó 12. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. 91-92. p.

Rendeletek
Iparjogvédelem általában
Védjegy
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
535.pdf

536. 

Az igazságügy-miniszter és az Országos Találmányi Hivatal elnöke kétszeres levélváltása a régi, vonatkozó jogszabályok felszámolása, és helyettük újak kidolgozása tárgyában (a még élő, régi jogszabályok tételes felsorolásával; 1961. február-szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-13-1961.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
1957-1968
536.pdf

537. 

3350/1961. számú kormányhatározat az ipari tulajdon oltalmára vonatkozó uniós egyezmények 1934. június hó 2-án Londonban felülvizsgált szövegéhez történő csatlakozásról és azok kihirdetéséről; a határozat eredeti példánya (1961. december 28.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-3350-1961.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
537.pdf

538. 

1962. évi 17. számú törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban, az 1934. évi június 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1962. 175-186. p.

Törvények
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
538.pdf

539. 

2/1962. (VII. 20.) O. T. számú rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Londonban, az 1934. évi június 2. napján felülvizsgált szövegének kihirdetéséről szóló 1962. évi 17. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1962. 580-583. p.

Törvények
Rendeletek
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
539.pdf

540. 

Séthy Imre: A magyar szabadalmi jog kialakulásának történeti áttekintése.
Szabadalmi Közlöny, 69. évf. 1964. 1. sz. 1-3. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
540.pdf

541. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkárságának vezetője véleményezés végett megküldi az illetékes főhatóságoknak és a SZOT-nak az ipar átszervezésével kapcsolatos elvi döntéstervezetét, melyet értekezleten vitatnak meg.
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-35-1964.

Jogszabályalkotás
1957-1968
541.pdf

542. 

Bognár Istvánné: Az ipari mintaoltalom korszerűsítéséről.
Szabadalmi Közlöny, 69. évf. 1964. 10. sz. 443-445. p.

Ipari minta
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
542.pdf

543. 

Az igazságügy-miniszterhelyettes az Országos Találmányi Hivatal elnökének állásfoglalását kéri az iparjogvédelmi ügyekben eljáró tanács összetételére vonatkozó tervezett jogszabály módosításával kapcsolatosan. A válaszlevél után az Igazságügyi Minisztériumban megbeszélésre kerül sor (1965. március-április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-12-1965.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
Szervezet
1957-1968
543.pdf

544. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke közli az igazságügy-miniszterrel, hogy az OTH 1966. évi kodifikációs munka-tervében a találmányi törvény előkészítése szerepel, mégpedig egy, már elkészített ütemterv szerint (1965. október-november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-84-1965.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
1957-1968
544.pdf

545. 

A készülő szabálysértési kódex iparjogvédelmet érintő részének jogszabály-előkészítő munkája során keletkezett néhány, fontosabb dokumentum: Az Igazságügy-minisztérium főosztályvezetőjének felkérése az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez, hogy vegyen részt a jogszabályalkotó munkában, mellékelve egy tervezetet; tervezetek bizottsági tárgyalásokhoz; újabb rendelettervezet (1965. június-1967. október).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-56-1965.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
1957-1968
545.pdf

546. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Minisztertanács Titkársága vezetőjének "az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények lisszaboni és nizzai szövegének kihirdetése" tárgyában készített előterjesztését határozati javaslattal; majd ugyancsak megküldi annak kiegészítését. A kormány ennek értelmében kiadja a 3188/1966. kormányhatározatot az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1958. október 31-én Lisszabonban és 1957. június 15-én Nizzában felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről és megerősítéséről (1966. május-június).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00164-1966. TÜK.

Jogszabályalkotás
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
546.pdf

547. 

11/1966. (VI. 29.) P. M. számú rendelet az illetékekről, XI. fejezet, XIII. fejezet.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1966. 415-416. p., 422. p.

Díjrendeletek
1957-1968
547.pdf

548. 

1967. évi 7. számú törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények Lisszabonban az 1958. október 31. napján és Nizzában az 1957. június 15. napján felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1967. 131-149. p.

Törvények
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
548.pdf

549. 

3/1967. (IV. 1.) O. T. számú rendelet az ipari tulajdon oltalmára létrejött uniós egyezmények lisszaboni és nizzai szövegének kihirdetéséről szóló 1967. évi 7. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1967. 778-788. p.

Rendeletek
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
549.pdf

550. 

4/1967. sz. elnöki utasítás az Iparjogvédelmi Nemzetközi Egyezmények legújabb szövegének hatálybalépéséről (1967. április 1.).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-50-1967.

Rendeletek
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
550.pdf

551. 

Az igazságügy-miniszterhelyettes és az Országos Találmányi Hivatal elnökének levélváltása a védjegytörvény előkészítésével kapcsolatos munkálatok tárgyában (1967. december-1968. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-81-1967.

Jogszabályalkotás
Védjegy
1957-1968
551.pdf

552. 

58/1967. (XII. 19.) Korm. számú rendelet a találmányokkal kapcsolatos egyes átmeneti rendelkezésekről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1967. 391-392. p.

Rendeletek
Szabadalom
1957-1968
552.pdf

553. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke tájékoztatja az Országos Műszaki fejlesztési Bizottság elnökét az OTH 1968. évre tervbe vett kodifikációs munkájáról (1968. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-74-1967.

Jogszabályalkotás
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
553.pdf

554. 

45/1968. (XII. 30.) P. M. számú rendelet az illetékekre vonatkozó jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1968. 660-662. p.

Rendeletek
Díjrendeletek
1957-1968
554.pdf

Átfogó jogszabályok iparjogvédelmi vonatkozásai

555. 

1957. évi 32. számú törvényerejű rendelet az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 188-189. p.

Rendeletek
1957-1968
555.pdf

556. 

1/1957. (VI. 2.) P. M.-I. M. számú együttes rendelet az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetéről szóló 1957. évi: 32. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról, 8. § (4), 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 465-468. p.

Rendeletek
1957-1968
556.pdf

557. 

A polgári perrendtartás egyes kérdéseinek módosítása tárgyában készült 1957:VIII. tc. 4. §-ának, valamint 8. §-ának miniszteri indokolása; 1957. évi VIII. törvény a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról, 4. §, 8. §.
Országgyűlési Irományok, 1953-1958. 1. k. 35. sz. 460-461., 464. p.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 56-57. p.

Törvények
1957-1968
557.pdf

558. 

1958. évi 5. számú törvényerejű rendelet a polgári rendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló, 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról, 18. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1958. 34., 36. p.

Törvények
Rendeletek
1957-1968
558.pdf

559. 

1959. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvéről, IV. cím, VII. fejezet, 84. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1959. 12., 19. p.

Törvények
1957-1968
559.pdf

560. 

A Magyar Népköztársaság polgári törvénykönyvéről készült 1959:IV. tc. miniszteri indoklása: az általános indoklás 4. pontja; részletes indoklás a törvénytervezet 81-87. §-ához.
Országgyűlési Irományok, 1958-1962. 1. k. 9. sz. 114., 128-129., 156-157. p.

Jogszabályalkotás
1957-1968
560.pdf

561. 

Az Igazságügy-minisztérium főosztályvezetőjének felkérésére az Országos Találmányi Hivatal elnöke véleményezi a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról szóló törvényerejű rendelettervezetet (1960. december-1961. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-1-1961.

Jogszabályalkotás
1957-1968
561.pdf

562. 

1961. évi 9. számú törvényerejű rendelet a bírósági végrehajtás szabályainak módosításáról, 23. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. 118., 120. p.

Törvények
Rendeletek
1957-1968
562.pdf

563. 

1961. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről, XIII. fejezet, 1. cím, 228. §.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. 34., 57. p.

Törvények
1957-1968
563.pdf

564. 

A Magyar Népköztársaság büntető törvénykönyvéről készült 1961:V. tc. miniszteri indoklása a törvénytervezet 306. §-ához.
Országgyűlési Irományok, 1958-1962. 1. k. 20. sz. 289-290. p.

Jogszabályalkotás
1957-1968
564.pdf

565. 

17/1968. (IV. 14.) Korm. számú rendelet egyes szabálysértésekről, X. fejezet, IV. cím. 164-166. §: Találmánnyal és ipari mintával összefüggő szabálysértések.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1968. 207., 224. p.

Törvények
Iparjogvédelem általában
1957-1968
565.pdf

Az újítómozgalom

566. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a főhatóságok és a Szakszervezetek Országos Tanácsa véleményét kéri az újítói és találmányi rendelet tervezetéhez, mely kérésre ez utóbbi illetékese reagál (1957. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-20-1957.

Jogszabályalkotás
Újítások
1957-1968
566.pdf

567. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a Tervhivatal elnökének álláspontját kéri az országos jelentőségű találmányok, újítások, javaslatok koordinálására alapítandó központi szerv felállítására vonatkozó előterjesztésével kapcsolatban, mely az új rendelettervezetre hivatkozik (1957. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-70-1957.

Szabadalom
Újítások
A Hivatal
1957-1968
567.pdf

568. 

Előterjesztés a Minisztertanácshoz az újításokról és találmányokról készült rendelettervezet tárgyában. Az előterjesztést a Minisztertanács, vita után, módosítással elfogadta (1957. június 20.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1957.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
1957-1968
568.pdf

569. 

38/1957. (VI. 23.) Korm. számú rendelet az újításokról és találmányokról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1957. 293-300. p.

Rendeletek
Szabadalom
Újítások
1957-1968
569.pdf

570. 

Perédi Károly: A tízéves újítómozgalom. Beszámoló a mozgalom történetének főbb állomásairól és feladatairól.
Újítók Lapja, X. évf. 1958. január 5., január 20. 1-2. sz. 3-5. p., 8-11. p.

Újítások
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
570.pdf

572. 

Vermes Zoltán: Az újító-feltaláló mozgalom 1957. évi eredményei.
Újítók Lapja, X. évf. 1958. június 20. 12. sz. 4-5. p.

Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
572.pdf

573. 

A Tervhivatal elnöke a Kormány elé terjeszti "Az újításokról és találmányokról szóló 38/1957. Korm. sz. rendelet módosítása" c. rendelettervezetét (1958. október).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00547-1958. TÜK.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
1957-1968
573.pdf

574. 

Az újításokról és találmányokról szóló kormányrendelet módosítása. Vita után leveszik a napirendről (1958. november 13.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1958. 3. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
1957-1968
574.pdf

575. 

Az Országos Találmányi Hivatal előterjesztés-tervezete az újításokról és találmányokról szóló új rendelettervezet tárgyában. A Tervhivatal értesítése az előterjesztésről tartandó értekezletről, az előterjesztés végleges szövegével; végül a rendelettervezet az illetékes főhatóságok megjegyzéseivel (1959. január-április).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00180-1959. TÜK.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
1957-1968
575.pdf

576. 

29/1959. (V. 10.) Korm. számú rendelet az újításokról és találmányokról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1959. 235-244. p.

Törvények
Szabadalom
Újítások
1957-1968
576.pdf

577. 

Krasznay Mihály: A biztató fejlődés útján. Az OTH újítási osztályának jelentése az újítómozgalom 1958. évi eredményeiről.
Újítók Lapja, XI. évf. 1959. május 5. 9. sz. 5-6. p.

Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
577.pdf

578. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a Legfőbb Ügyészség véleményét kéri arra vonatkozóan, hogy az újítómozgalmat érintő jogszabálytervezetek elkészítésénél bevonja-e a nyilvánosságot. Az Igazságügyi Minisztérium és a Legfőbb Ügyészség osztályvezetője, bizonyos megszorításokkal, helyeselné ezt (1959. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-98-1959.

Jogszabályalkotás
Újítások
1957-1968
578.pdf

579. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke egy - a levéltervezetben meg nem nevezett - miniszter véleményét kéri egyes adminisztratív jellegű újítások központi elbírálásával kapcsolatban kiadandó elvi döntésére vonatkozóan (1959. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-138-1959.

Újítások
A Hivatal
1957-1968
579.pdf

580. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke előbb a Pénzügyminisztérium Titkárságához, majd a pénzügyminiszterhez írt levelében sürgeti az újítások és találmányok népgazdasági eredményének mérésére és elszámolására vonatkozó rendelkezés elkészítését és kiadását (1959. május, december).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-89-1959.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
580.pdf

581. 

A Könnyűipari Minisztérium osztályvezetőjének megkeresésére az Országos Találmányi Hivatal elnöke közli véleményét a közreműködői díj kifizetésének esetleges kiterjesztésére vonatkozóan (1960. március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-22-1960.

Díjrendeletek
Újítások
1957-1968
581.pdf

582. 

Az MSZMP KB Államigazgatási Osztálya az újítási mozgalom - főként ügyviteli jellegű - hibáit bíráló leveleket továbbít az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez (1960. március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-23-1960.

Újítások
A Hivatal
1957-1968
582.pdf

583. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke jelentést küld a Minisztertanácsnak az OTH 1960. I. félévi újító és feltalálói tevékenységéről, valamint az újítások és találmányok felhasználásáról. Csatolva a 3264/1960. kormányhatározat "az újítói-feltalálói tevékenységről" felterjesztett példánya (1960. október).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX -A-83-b-00395-1960. TÜK.

Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
583.pdf

584. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke előadja az 1960. I. félévi jelentését az OTH újítói, feltalálói tevékenységéről, valamint az újítások, találmányok hasznosításáról. A kormány a jelentést kis módosítással elfogadja (1960. október 20.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1960. október 20., 3. napirendi pont.

Szabadalom
Újítások
A Hivatal
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
584.pdf

585. 

A Központi Döntőbizottság elnöke véleményezés végett megküldi az Országos Találmányi Hivatal Titkársága vezetőjének - a Döntőbizottságok hatásköréről és eljárásáról újítási és találmányi ügyekben keletkezett viták esetében kiadandó - utasítástervezetét. Az OTH elnöke a tervezet módosítását javasolja. (A 29/1959. sz. kormányrendelet végrehajtása.)
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-55-1961.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
Jogesetek
1957-1968
585.pdf

586. 

182/1961. (X. 12.) KDB. számú utasítás a döntőbizottságok hatásköréről, illetékességéről és eljárásáról az újítási és találmányi ügyekben keletkezett vitákban.
Magyar Közlöny, 1961. október 12. 72. sz. 546. p.

Rendeletek
Szabadalom
Újítások
Jogesetek
Engedélyezési eljárás
1957-1968
586.pdf

587. 

16/1961. (X. 14.) P. M. számú rendelet az újítások és találmányok népgazdasági eredményének méréséről és elszámolásáról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1961. 462-465. p.

Rendeletek
Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
587.pdf

588. 

A Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnökének jelentése a Gazdasági Bizottsághoz, a Kohó- és Gépipari Minisztérium és a Nehézipari Minisztérium felügyelete alatt működő vállalatoknál, az újítások és találmányok hasznosításával kapcsolatos vizsgálat megállapítása tárgyában.
Gazdasági Bizottság, XIX-A-39-b-GB-0413-1961. 11. 27.

Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
588.pdf

589. 

Csáki Gyula: Az újítások és találmányok népgazdasági eredményének mérése és elszámolása.
Újítók Lapja, XIV. évf. 1962. 8-11. sz. április 25. 14. p.; május 10. 14. p.; május 25. 12. p.; június 10. 12. p.

Szabadalom
Újítások
Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
589.pdf

590. 

A Nehézipari Minisztérium Igazgatási Főosztályának vezetője megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének véleményezésre az újítások és találmányok népgazdasági eredményének méréséről és elszámolásáról szóló utasítástervezetét, mellyel azonban - a maga egészében - a címzett többszöri levélváltás után sem ért egyet (1962. március-1963. március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-26-1962.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
590.pdf

591. 

14/1962. (VII. 25.) P. M. számú rendelet az újítások és találmányok népgazdasági eredményének méréséről és elszámolásáról szóló 16/1961. (X. 14.) P. M. számú rendelet kiegészítéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1962. 413. p.

Rendeletek
Szabadalom
Újítások
1957-1968
591.pdf

592. 

Pusztai Gyula: Az Országos Találmányi Hivatal elvi döntéseinek hatálya. (A 29/1959. sz. kormányrendelet 21. § alapján.)
Újítók Lapja, XV. évf. 1963. szeptember 25. 18. sz. 11. p.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
1957-1968
592.pdf

593. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a Lapkiadó Vállalat igazgatójának címzett levelében az Újítók Lapja honoráriumkeretének felemelését kéri, a lap kibővült feladatkörére hivatkozva (1964. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-48-1964.

Újítások
Gazdálkodás
Sajtóügyek
1957-1968
593.pdf

594. 

Az Elektromos Művek Szakszervezeti Bizottsága javaslatot tesz az Országos Találmányi Hivatal elnökének az újítómozgalom anyagi ösztönzésére. Az OTH illetékes osztályvezetőinek nemleges véleménye nyomán az elnök egy - majd a jövőben megvitatandó - rendelettervezetre utal (1964. április-június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-55-1964.

Jogszabályalkotás
Újítások
1957-1968
594.pdf

595. 

Blazsejovszky Sándor: Egy esztendő újító és feltaláló mozgalma. (Az 1963. évről.)
Újítók Lapja, XVI. évf. 1964. augusztus 25. 16. sz. 3. p.

Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
595.pdf

596. 

A nehézipari miniszterhelyettes az Országos Találmányi Hivatal elnökének küldött levelében az újítási rendelet szükséges módosítása mellett érvel, és e tárgyban megbeszélést kezdeményez (1965. március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-17-1965.

Jogszabályalkotás
Újítások
1957-1968
596.pdf

597. 

Hiller István: A dokumentációs munka szerepe az újítási munkában és a műszaki fejlesztésben.
Újítók Lapja, XVIII. évf. 1966. december 27. 3. p.

Újítások
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
597.pdf

598. 

A Gazdasági Bizottság 15/1967. (V. 6.) G. B. számú határozata a találmányi és újítási rendszer továbbfejlesztéséről.
Tervgazdasági Értesítő, XIX. évf. 1967. május 17. 6. sz. 49-50. p.

Rendeletek
Szabadalom
Újítások
1957-1968
598.pdf

599. 

Az Országos Találmányi Hivatal és az Igazságügy Minisztérium előterjesztése a Kormányhoz "Az újításokról és találmányokról szóló kormányrendeletek tervezetei" tárgyában (1967. november).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00449-1967. TÜK.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
1957-1968
599.pdf

600. 

Az igazságügy-miniszter és az Országos Találmányi Hivatal elnöke előterjeszti az újításokról és találmányokról szóló rendelettervezetet, melyet a Kormány változatlan formában elfogad. A Politikai Bizottság részére készített tájékoztató röviden összefoglalja, hogy az előterjesztés milyen változtatásokat tartalmaz a fennálló hatályos jogi rendezéshez viszonyítva (1967. december 14.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1967. december 14., 4. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
1957-1968
600.pdf

601. 

57/1967. (XII. 19.) Korm. számú rendelet az újításokról.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1967. 388-391. p.

Rendeletek
Újítások
1957-1968
601.pdf

602. 

Tokár Péter: Újítók, feltalálók, alkotó emberek - és az új rendelet. (Az 57/1967. kormányrendelet jelentőségéről.)
Újítók Lapja, XIX. évf. 1967. december 28. 24. sz. 3-4. p.

Szabadalom
Újítások
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
602.pdf

603. 

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Találmányi Hivatal elnökének jelentése "az újítási mozgalom helyzetéről", határozati javaslattal. A Gazdasági Bizottság észrevételeket tesz a jelentéshez (1968. november-december).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00395-1968. TÜK.

Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
603.pdf

604. 

Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Találmányi Hivatal elnöke előterjeszti jelentését az újítási mozgalom helyzetéről. A kormány az előterjesztett jelentést a miniszterelnök "összefoglalója alapján" elfogadja. A Politikai Bizottság számára készült tájékoztató tömörítve ismerteti a jelentést (1968. december 12.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1968. december 12., 3. napirendi pont.

Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
604.pdf

605. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2029/1968. (XII. 18.) számú határozata az újítási mozgalom fejlesztéséről.
Határozatok Tára, XVII. évf. 1968. december 18. 18. sz. 65-66. p.

Rendeletek
Újítások
1957-1968
605.pdf

Nemzetközi kapcsolatok

606. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke levélben kéri az Országos Tervhivatal elnökét, hogy engedélyezze az OTH két munkatársának kiküldését az ipari tulajdon védelmére alakult Berni Unió kongresszusára (1957. április).
Országos Tervhivatal, XIX-A-16-b/12/23d-1957.

Iparjogvédelem általában
Szervezet
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
606.pdf

607. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének megkeresésére a Licencia igazgatója közli a londoni egyezmény ratifikálására vonatkozó pozitív véleményét, továbbá megküldi a Külkereskedelmi Minisztérium Jogügyi Osztályához e tárgyban már korábban eljuttatott állásfoglalását (1958. március-június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-29-1958.

Szabadalom
Ügyvivők
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
607.pdf

608. 

Móra Imre: Magyar találmányok hasznosítása külföldön.
Újítók Lapja, X. évf. 1958. augusztus 5. 15. sz. 9. p.

Szabadalom
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
608.pdf

609. 

Az Ipari Tulajdon Védelmére Alakult Nemzetközi Iroda igazgatójának levele az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez, az Intellektuális Jogok Székházának építéséhez való hozzájárulás ügyében (1959. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-8-1959.

Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
609.pdf

610. 

A Japán Jogosított Szabadalmi Ügyvivők Egyesülete arról tájékoztatja a Magyar Szabadalmi Ügyvivők Egyesületét, hogy alapításának hatvanadik évfordulóját ünnepli, majd megköszöni az Országos Találmányi Hivatal elnökének az erre az alkalomra küldött üdvözlő levelét (1959. január, május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-16-1959.

Ügyvivők
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
610.pdf

611. 

A Kínai Tudományos Akadémia Tudományos Tájékoztató Intézetének igazgatóhelyettese két ízben is levéllel fordul az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez, a magyar szabadalmi jogviszonyokról, illetve jogi gyakorlatról kérve tájékoztatást. Az OTH tájékoztatása.
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-14-1959.

Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
611.pdf

612. 

Az NDK Találmányi és Szabadalmi Hivatalának elnöke az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez írt levelében a Magyarországon közzétett szabadalmi leírások megküldését kéri; a válaszlevél értelmében azonban, a magyar jogszabályok szerint e kérés teljesítésére nincs mód (1959. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-15-1959.

Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
612.pdf

613. 

Az NDK Találmányi és Szabadalmi Hivatala alelnökének levelei az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez a szocialista államok szabadalmi hivatalai értekezletének előkészítése tárgyában, és ez utóbbi válaszlevele (1959. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-64-1959.

A Hivatal
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
613.pdf

614. 

A szocialista országok találmányi hivatalai elnökeinek budapesti tanácskozásáról.
Újítók Lapja, XII. évf. 1960. június 10. 11. sz. 3-4. p.

A Hivatal
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
614.pdf

615. 

A szabadalmak és védjegyek tárgyában, 1960 januárjában megkötött magyar-NDK egyezmény előkészítése: Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Kormány Titkárságának az egyezménnyel kapcsolatos előterjesztését, annak mellékleteivel, és csatolják a két vonatkozó kormányhatározatot:
3216/1959. számú kormányhatározat a szabadalmak és védjegyek tárgyában a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között kötendő egyezményről (1959. szeptember 7.); 3197/1960. számú kormányhatározat a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a találmányi szabadalmak és a gyári vagy kereskedelmi védjegyek elsőbbségi határidejének meghosszabbítása tárgyában, Berlinben, 1960. január 12-én aláírt egyezmény megerősítéséről és kihirdetéséről (1960. július 21.).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00244-1959. TÜK.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Védjegy
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
615.pdf

616. 

A Külkereskedelmi Minisztérium osztályvezetője megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettesének a Licencia feljegyzését, melyben az hatáskörének az OTH-tól való elhatárolását kéri. A Minisztérium és az OTH is észrevételeket tesz a feljegyzésre (1960. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-8-1964.

Szabadalom
A Hivatal
Ügyvivők
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
616.pdf

617. 

A Tervhivatal elnöke megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének a külkereskedelmi miniszter helyettese levelét, melyben kéri, hogy magyar szakemberek csak akkor fogadják el kapitalista cégek meghívását, ha az ott-tartózkodás költségei belföldről fedezhetőek (1961. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-50-1961.

Szervezet
Gazdálkodás
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
617.pdf

618. 

A Licencia Találmányokat Értékesítő Vállalat kéri az Országos Találmányi Hivatal elnökét, hogy rövid időn belül kapjanak értesítést a külföldön értékesíthető találmányokról. Az OTH elnöke szerint ez már megvalósult (1962. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-58-1962.

Szabadalom
Ügyvivők
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
618.pdf

619. 

Pusztai Gyula: Az iparjogvédelmi uniók októberi konferenciája.
Újítók Lapja, XIV. évf. 1962. december 10. 23. sz. 6-7. p.

Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
619.pdf

620. 

Az Országos Találmányi Hivatal "Javaslat a találmányok, szabadalmak, licenciák és védjegyek területén folyó KGST együttműködés megjavítására" című előterjesztésével fordul a Gazdasági Bizottsághoz; A Gazdasági Bizottság üléséről készült tájékoztató (1964. augusztus-szeptember).
Gazdasági bizottsági iratok, XIX-A-39-b-0215-1964.

Szabadalom
Védjegy
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
620.pdf

621. 

A BIRPI Kelet-Nyugat iparjogvédelmi szeminárium megrendezésének előkészületei: az Országos Találmányi Hivatal elnöke engedélyt kér a szimpózium megrendezésére a külkereskedelmi miniszterhelyettestől; az Országos Idegenforgalmi Hivatal osztályvezetője közli, hogy az illetékes minisztériumok megadták a hozzájárulást; levélváltás az MTI elnökével a megfelelő termek biztosítása tárgyában; levelezés az IBUSZ-szal szobafoglalási ügyben; a meghívandók névsora (1966. október).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-80-1965.

A Hivatal
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
621.pdf

622. 

Tasnádi Emil: "Kelet-Nyugat Iparjogvédelmi Szimpozium" Budapesten. Az Országos Találmányi Hivatal a házigazdája az iparjogvédelmi szakemberek - a BIRPI által rendezett - nemzetközi találkozójának.
Újítók Lapja, XVIII. évf. 1966. november 8. 21. sz. 3-4. p.

A Hivatal
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
622.pdf

623. 

H. Z.: Befejezte munkáját a Kelet-Nyugat iparjogvédelmi szimpózium.
Újítók Lapja, XVIII. évf. 1966. november 29. 22. sz. 2. p.

A Hivatal
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
623.pdf

625. 

Az Országos Találmányi Hivatal és az Olasz Köztársaság Találmányi Hivatala kapcsolatából keletkezett dokumentumokból: levelezés a két fél közötti látogatásokról, a magyar-olasz tudományos együttműködés keretében létrejött egyéb kapcsolatokról; levelezés ezekben az ügyekben a Kulturális Kapcsolatok Intézetével, valamint az OMFB-vel (1966. szeptember-1970. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-46-1966.

A Hivatal
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
625.pdf

626. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke engedélyt kér a Külkereskedelmi Minisztérium főosztályvezetőjétől USA szabadalmi leírások mikrofilmjeinek a Szovjetunió Találmányi Hivatalától történő megvásárlására; (a megállapodás tervezete csatolva) a Minisztérium megadja az engedélyt (1968. október-november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-82-1968.

Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
626.pdf

Az OTH szervezete és működése

627. 

A Gazdasági Bizottság 10.112/1957. sz. határozata az OTH szervezetéről és létszámáról (1957. január 1.).
Országos Tervhivatal, XIX-A-16-b-2-Z 1957.

Szervezet
1957-1968
627.pdf

628. 

Az OTH elnöke javaslatot tesz a Tervhivatal elnökének az OTH Iparjogvédelmi Tanácsának kiegészítésére (1957. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-11-1957.

Szervezet
1957-1968
628.pdf

629. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Tervhivatal Titkárságának az új, titkos ügykezelési utasítás tervezetével kapcsolatos észrevételeit (1957. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-22-1957.

Jogszabályalkotás
Engedélyezési eljárás
1957-1968
629.pdf

630. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének kérésére az igazságügyi miniszter intézkedik, hogy a bíróságok megküldjék az OTH-nak újítási és találmányi ügyekben hozott határozataikat (1957. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-138-1957.

Szabadalom
Újítások
Jogesetek
A Hivatal
1957-1968
630.pdf

631. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke javasolja a nehézipari miniszternek, hogy a legnagyobb jelentőségű találmányok megvalósítását építtesse be a tervekbe (1957. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-143-1957.

Szabadalom
A Hivatal
1957-1968
631.pdf

632. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a Tervhivatal elnökének a nagy jelentőségű újítások és találmányok megvalósítása tárgyában készített előterjesztés tervezetét (1958. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-5-1958.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
A Hivatal
1957-1968
632.pdf

633. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi a nagy jelentőségű találmányokról és újításokról készített kimutatást a Minisztertanács Atombizottsága részére, a Kormány első elnökhelyetteséhez eljuttatandó adatszolgáltatás céljára (1958. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-24-1958.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
633.pdf

634. 

A Tervhivatal elnöke határozati javaslatot terjeszt a kormány elé, melynek értelmében az Országos Mérésügyi Hivatal, az Országos Találmányi Hivatal, valamint a Magyar Szabványügyi Hivatal főfelügyeletét a Kormány Titkárságának vezetője gyakorolja. A Minisztertanács Titkársága a javaslathoz kiegészítő feljegyzést mellékel (1958. április).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00185. TÜK.

A Hivatal
1957-1968
634.pdf

635. 

A Tervhivatal elnökének határozati javaslatát, melynek értelmében az Országos Mérésügyi Hivatal, az Országos Találmányi Hivatal, valamint a Szabványügyi Hivatal főfelügyeletét a Kormány Titkárságának vezetője gyakorolja, a Kormány, vita után, leveszi a napirendről (1958. április 24.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1958, 9. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
635.pdf

636. 

Tanrend és beszámoló az 1957/1958. évi iparjogvédelmi tanfolyamról (1957. december, 1958. június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-162-1959.

Adatszolgáltatás (jelentések)
Oktatás
1957-1968
636.pdf

637. 

A Lenin Kohászati Művek főmetallurgusa az Országos Találmányi Hivatal elnökéhez címzett levelében a szabadalmi ügyintézés javítására tesz javaslatot. Az OTH elnöke válaszlevelében lépéseket ígér a problémák megoldására (1959. február-március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-43-1959.

Engedélyezési eljárás
1957-1968
637.pdf

638. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese a hivatal új feladataira való tekintettel a Pénzügyminisztériumtól létszámemelésre kér lehetőséget, majd kérése kedvező elbírálásáról a Tervhivatal értesíti. Ezután újabb létszámfejlesztési kérelemre kerül sor, majd az OTH - tekintettel a megnövekedett létszámra - a Fővárosi Tanács VB elnökhelyettesétől újabb helyiségeket igényel (1959. június-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-123-1959.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
638.pdf

639. 

Egy 12 éves tanuló benyújtja találmányának rajzokkal illusztrált leírását az Országos Találmányi Hivatalhoz. Az OTH osztályvezetője válaszol (1960. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-1-1960.

Szabadalom
Engedélyezési eljárás
1957-1968
639.pdf

640. 

A Szabadalmi Közlöny tájékoztatja olvasóit, hogy a továbbiakban a szabadalmak ismertetését is közli.
Szabadalmi Közlöny, 65. évf. 1960. 3. sz. 47-48. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
640.pdf

641. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkársága jelentésében rámutat a szabadalmi ügyvivők működésénél tapasztalható szabálytalanságokra. Az OTH Jogi Osztálya reagál a jelentésre, majd az elnök körlevelet bocsát ki e tárgyban (1960. március-április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-57-1960.

A Hivatal
Ügyvivők
1957-1968
641.pdf

642. 

A Szabványügyi Hivatal elnökhelyettese tájékoztatja az Országos Találmányi Hivatal elnökét egy, az Akadémiával közösen létesítendő kiállítási épület tervéről azzal, hogy az intézmény létesítésébe az OTH is kapcsolódjék be. Az OTH elnöke nem ért egyet a tervvel (1961. április).
Elnöki iratok, XIX-A-9-a-30-1961.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
642.pdf

643. 

A Tervhivatal főosztályvezetője az Országos Találmányi Hivatal Terv Főosztályához küldött megkeresésében a képesítéshez kötött munkakörökről kér felvilágosítást. Az OTH elnöke beszámol az idevonatkozó jogi szabályozásról (1961. július-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-54-1961.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
643.pdf

644. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének kérésére a Magyar Nemzeti Bank Deviza Igazgatósága hozzájárul, hogy az OTH a kérelemben tételesen felsorolt iparjogvédelmi kiadványokat általános engedéllyel külföldre kiküldhesse (1961. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-85-1961.

Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
644.pdf

645. 

Megalakul a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület.
Szabadalmi Közlöny, 67. évf. 1962. 10. sz. 356. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
645.pdf

646. 

Az Országos Találmányi Hivatal Titkárságának vezetője körlevélben értesíti az érdekelt minisztériumokat, hogy az OTH a minisztériumi és iparigazgatósági újítási előadók részére tanfolyamot tart, és ennek tematikáját megküldi (a tanfolyam tervét és az 1957-ben tartott iparjogvédelmi tanfolyam engedélyezési iratait csatolták az aktához) (1957. július-december; 1963. április-május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-21-1963.

Iparjogvédelem általában
Újítások
Oktatás
1957-1968
646.pdf

647. 

Az OTH elnöke értesíti a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetőjét, hogy az intézmény szervezetén belül Sajtó és Tájékoztatási Osztály alakult (1963. május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-13-1963.

Szervezet
Tájékoztatás (könyvtár)
Sajtóügyek
1957-1968
647.pdf

648. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a pénzügyminiszterhez fordul, kérve, hogy tekintettel az intézmény dolgozóinak nyomasztó bérviszonyaira, tegye lehetővé a státus-, illetve bérügyek rendezését. A miniszterhelyettes negatív válasza után a Közalkalmazottak Szakszervezetének főtitkárát keresi meg (1963. június-augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-39-1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
648.pdf

649. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese a Pénzügyminisztériumhoz fordul azzal a kéréssel, hogy a Jogi és Nemzetközi Osztály vezetői állásának önálló osztályvezetői állássá történő átszervezéséhez járuljon hozzá. A Pénzügyminisztérium illetékes osztályvezetője válaszlevelében nemleges választ közöl (1963. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-46-1963.

Szervezet
1957-1968
649.pdf

650. 

A Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának vezetője levélben tájékoztatja a Szabadalmi Közlöny szerkesztőjét az újságírók alkalmazásával kapcsolatban elrendelt korlátozásokról (1963. szeptember).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-59-1963.

Szervezet
Sajtóügyek
1957-1968
650.pdf

651. 

A Tervhivatal elnökhelyettese megküldi az Országos Találmányi Hivatal elnökének a dokumentális vizsgálatról készült jelentést. Az OTH elnöke közli, hogy a jelentésben említett hiányosságok kiküszöböléséről intézkedett. Ezt a címzett helyeslőleg tudomásul veszi (1963. november-december).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-71/1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
651.pdf

652. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke feljegyzéssel fordul az illetékes hatóságokhoz, melyben bérszintjének emelését kéri. A pénzügyminiszter helyettese az indokoltnak minősített kérés teljesítésére csak egy nagyobb körben létesítendő béremelés keretében lát lehetőséget (1963. december-1964. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-74-1963.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
652.pdf

653. 

Az Országgyűlési Könyvtár osztályvezetőjének kérésére az Országos Találmányi Hivatal elnöke közli az OTH könyvtárának alapadatait (1964. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-1-1964.

Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
653.pdf

654. 

A Közalkalmazottak Szakszervezetének titkára levélben közli az OTH elnökével, hogy az Országos Találmányi Hivatal az "A" bércsoportba nyert besorolást, és ezáltal lehetőség nyílik a bérproblémák rendezésére (1964. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-51-1964.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
654.pdf

655. 

A Tervhivatal Titkárságának vezetője, véleményezés végett, megküldi az OTH Titkársága vezetőjének a Gazdasági Bizottság részére készített előterjesztés tervezetét, mely szerint az Országos Találmányi Hivatal felügyeletét az OMFB-nek kívánja átadni. Az Országos Találmányi Hivatal elnöke nem ért egyet ezzel a megoldással (1964. április-május).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-54-1964.

A Hivatal
1957-1968
655.pdf

656. 

A Tervhivatal előterjesztése és határozati javaslata a Gazdasági Bizottsághoz az Országos Találmányi Hivatal és az Országos Mérésügyi Hivatal felügyelete tárgyában; tájékoztató a Gazdasági Bizottság üléséről (1964. május).
Gazdasági Bizottság, XIX-A-39-b-0125-1964.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
656.pdf

657. 

Az Akadémiai Kiadó főszerkesztőjének felkérésére az Országos Találmányi Hivatal osztályvezetője megküldi a hivatal hatáskörére, feladataira, szervezetére vonatkozó tájékoztatást (1964. június).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-65-1964.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
657.pdf

658. 

Jósfay György: Használja ki a Szabadalmi Tár adta lehetőségeket! (Tájékoztatás a Szabadalmi Tár működéséről.)
Újítók Lapja, XVI. évf. 1964. július 10. 13. sz. 3. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
658.pdf

659. 

A Könnyűipari Minisztérium főosztályvezetője értesíti az OTH elnökét, hogy az iparjogvédelmi feladatok eredményesebb megvalósítása érdekében az illetékes kutatóintézetekre bízta a tárca iparjogvédelmi érdekeinek képviseletét. Az OTH elnöke helyesli ezt az intézkedést, és a minisztert is ilyen értelemben tájékoztatja (l965. január-február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-3-1965.

Iparjogvédelem általában
A Hivatal
1957-1968
659.pdf

660. 

3/1965. sz. elnöki utasítás. Az Országos Találmányi Hivatal műszaki könyvtárának működési szabályzata.
OTH elnöki utasítások.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
660.pdf

661. 

Tasnádi Emil: Az iparjogvédelem 20 éve (1945-1965).
Szabadalmi Közlöny, 70. évf. 1965. 4. sz. 121-122. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
661.pdf

662. 

Hímer Zoltán: "Kiállítás húsz év magyar találmányaiból" a Műszaki Múzeumban.
Szabadalmi Közlöny, 70. évf. 1965. 11. sz. 404-405. p.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
662.pdf

663. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi észrevételeit - az iparjogvédelmi ügyekben beadott panaszok tárgyában készített legfelsőbb bírósági anyagról - a Legfelsőbb Bíróság elnökének (1965. november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-83-1965.

Iparjogvédelem általában
Jogesetek
1957-1968
663.pdf

664. 

Mentsük meg a Szabadalmi Tárat! (a Szabadalmi Tár, kivonva a kezelésére illetékes Országos Találmányi Hivatal kezelése alól, az Országos Műszaki Könyvtár kezelésében nem jól használható).
Újítók Lapja, XVIII. évf. 1966. február 22. 4. sz. 7. p.

Iparjogvédelem általában
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
664.pdf

665. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2012/1966. (VI. 12.) határozata a gazdasági mechanizmus reformjával kapcsolatos feladatokról: 7. b. a találmányi és újítási rendszer továbbfejlesztése; 17. az országos hatáskörű szervek új feladatkörének, ügyrendjének és hatáskörének megállapítása.
Határozatok Tára, XV. évf. 1966. június 12. 9. sz. 20-25. p.

Jogszabályalkotás
Szabadalom
Újítások
A Hivatal
1957-1968
665.pdf

666. 

Az Országos Találmányi Hivatal osztályvezetője megküldi a főhatóságoknak és az országos hatáskörű szerveknek a hivatal hatáskörére vonatkozó hatályos jogszabályok rendszerezett jegyzékét (1966. július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-27-1966.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
666.pdf

667. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke intézménye létszámának emelését kéri a Tervhivatal elnökétől, a megnövekedett terhelésre hivatkozva, majd, válasz hiányában, kérését újabb indoklással megismétli (1966. november-1967. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-59-1966.

Szervezet
Gazdálkodás
1957-1968
667.pdf

668. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke megküldi, a Tervhivatal Titkárságának vezetője kérésére, a hivatal hatósági jogkörének jegyzékét (1967. március).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-18-1967.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
668.pdf

669. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke beszámol az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökének az OTH dokumentációs és információs feladatairól (1967. április).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-31-1966.

A Hivatal
Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
669.pdf

670. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2016/1967. (IV. 22.) számú határozata a kormánynak közvetlenül alárendelt egyes országos hatáskörű szervek miniszteri felügyelet alá helyezéséről.
Határozatok Tára, XVI. évf. 1967. április 22. 10. sz. 43-44. p.

Rendeletek
A Hivatal
1957-1968
670.pdf

671. 

1003/1967. (IV. 22.) Korm. határozat egyes országos hatáskörű szervek működésével kapcsolatos jogszabályok módosításáról.
Magyar Közlöny, 1967. április 22. 26 sz. 243-244. p.

Rendeletek
A Hivatal
1957-1968
671.pdf

672. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökének előterjesztése a hivatal feladatairól és hatásköréről, határozati javaslattal és kormányhatározat-tervezettel (1967. július-augusztus).
Minisztertanácsi előterjesztések, XIX-A-83-b-00281 1967. TÜK.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
672.pdf

673. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke a kormány ülésén előadja "Az Országos Találmányi Hivatal feladatai és hatásköre" c. előterjesztést, melyet a jelenlevők - az OMFB elnökének ellenvetése ellenére - elfogadnak (1967. augusztus 17.).
Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, XIX-A-83-a-1967, 5. napirendi pont.

Jogszabályalkotás
A Hivatal
1957-1968
673.pdf

674. 

A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 2048/1967. (VIII. 20.) számú határozata az Országos Találmányi Hivatal feladatairól és hatásköréről.
Határozatok Tára, XVI. évf. 1967. augusztus 20. 28. sz.

Rendeletek
A Hivatal
1957-1968
674.pdf

675. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnökhelyettese megkeresi az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökét az Iparjogvédelmi Tanács tagjainak kinevezése ügyében, mellékelve a Tervhivatal Titkársága vezetőjének levelét, mely arról tudósít, hogy a Tervhivatal elnöke lemond e jogkör gyakorlásáról (1966. november-1967. augusztus).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-32-1967.

Iparjogvédelem általában
Szervezet
1957-1968
675.pdf

676. 

Az MTA szabadalmaival kapcsolatban felmerülő kérdések rendezése tárgyában levélváltás az Országos Találmányi Hivatal és az Akadémia elnöke, valamint szabadalmi ügyintézője között. Az OTH tájékoztatója (1967. január-november).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-3-1967.

Szabadalom
A Hivatal
Ügyvivők
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
676.pdf

677. 

A külkereskedelmi miniszter és az OTH elnöke az iparjogvédelmi szakemberek képzése és a szabadalmi ügyvivői tevékenység egyes kérdései tárgyában tesz előterjesztést a kormányhoz (1967. november-1968. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-26-1967.

Jogszabályalkotás
Ügyvivők
Oktatás
1957-1968
677.pdf

678. 

Az OMFB elnöke értesíti az Országos Találmányi Hivatal elnökét az 1968. évi költségvetési előirányzat jóváhagyásáról, és kéri a költségvetés összeállítására. Az OTH elnöke válaszában jelzi, hogy esetleg szükség lesz póthitelre (1967. december).
OTH elnöki iratok, XIX-a-9-a-74-1967.

Gazdálkodás
1957-1968
678.pdf

679. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az OMFB elnökétől póthitel biztosítását kéri szakértői vélemények díjazására. A válaszlevél utasítása szerint a vonatkozó okmányokat a Pénzügyminisztériumba kell beterjeszteni (1968. január).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-4-1968.

Gazdálkodás
1957-1968
679.pdf

680. 

Az Országos Találmányi Hivatal elnöke az építési és városfejlesztési miniszterhez írott levelében javasolja, hogy az iparjogvédelmi ügyekkel egy központi részleg foglalkozzék a minisztériumban (1968. február).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-11-1968.

Iparjogvédelem általában
1957-1968
680.pdf

681. 

A MTESZ főtitkára kéri az Országos Találmányi Hivatal elnökét, hogy az OTH szolgáltasson adatokat a találmányokról, szabadalmakról készülő reprezentatív kiadványhoz. A címzett válaszában megígéri a segítséget (1968. május, július).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-47-1968.

Tájékoztatás (könyvtár)
Adatszolgáltatás (jelentések)
1957-1968
681.pdf

682. 

Levelezés a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője és az Országos Találmányi Hivatal elnöke között, az iparjogvédelmi illetékek felemelése tárgyában. Az OTH illetékeseinek feljegyzése az ügy elintézésének módozatairól (1968. május-december).
OTH elnöki iratok, XIX-A-9-a-26-1968.

Díjrendeletek
Iparjogvédelem általában
1957-1968
682.pdf

683. 

7/1968. sz. elnöki utasítás. Az Országos Találmányi Hivatal Szabadalmi Tárának működési szabályzata.
OTH elnöki utasítások.

Szabadalom
Tájékoztatás (könyvtár)
1957-1968
683.pdf

Iparjogvédelem Magyarországon a gazdasági válság kibontakozásáig (1969-1982)

Jogszabályalkotás

747. 

1982. évi 1. számú törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált szövege kihirdetéséről.
Törvények és Rendeletek Hivatalos Gyűjteménye, 1982. 33-38. p.

Törvények
Iparjogvédelem általában
Nemzetközi kapcsolatok
1957-1968
1969-1982
747.pdf